Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin koulut päivittivät koronaepidemiaan liittyviä ohjeitaan

Julkaistu 7.8.2020 14.59

Tampereen kaupungin perusopetuksen koulut ovat päivittäneet koronaepidemiaan liittyviä ohjeitaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositusten pohjalta. Ohjeiden tarkoituksena on vähentää koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä.

Tämän hetkisen tilanteen mukaan opetus järjestetään syyslukukauden alkaessa kouluissa lähiopetuksena lukujärjestyksen mukaisesti kaikilla vuosiluokilla.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi jatkossakin tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat mahdollisuuksien mukaan tavallista väljemmin. Ohjeistusta päivitetään aina, kun epidemiatilanne niin vaatii.

Koulumatkoilla kuljetuksissa noudatetaan valtakunnallisia turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Ohjeita päivitetään esimerkiksi mahdollisten kasvosuojusten käytön osalta valtakunnallisten suositusten mukaisesti.

Välitunteja ja ruokailua porrastetaan

Kouluissa toimintaan saadaan väljyyttä välitunteja porrastamalla sekä hyödyntämällä ulkopedagogiikkaa ja kaupungin eri oppimisympäristöjä. Koulut tarkentavat vielä omissa ohjeissaan kuhunkin oppimisympäristöön soveltuvat, turvallisen koulunkäynnin toimintatavat.

Kasvosuojainten osalta kouluissa noudatetaan valtakunnallisia ohjeita. Omaehtoinen kasvosuojainten käyttö ei ole kiellettyä.

Ruokailut järjestetään porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana. Ruokailu järjestetään kuhunkin kouluun soveltuvien toimintamallien mukaisesti yhteistyössä Pirkanmaan Voimia Oy:n ja muiden palveluntuottajien kanssa.

Iltapäivien harrastustoiminta aloitetaan normaalisti turvallisuus- ja hygieniaohjeet huomioiden. Toiminnassa suositaan ulkotilojen käyttöä. Toimipaikoista löytyy käyttäjille ohjeet yhteisten välineiden turvalliseen käyttöön.

Koronavirukseen liittyvissä varotoimissa noudatetaan yhtenäistä linjaa koko Suomessa: Ulkoinen linkkiValtioneuvosto: Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta

Ajantasaista tietoa, toimintaohjeita ja materiaaleja koronaviruksesta ja siihen varautumisesta löytyy Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta: Ulkoinen linkkiAjankohtaista koronaviruksesta


Lisätietoja

Perusopetusjohtaja
Kristiina Järvelä
puhelin 040 800 4678
sähköposti [email protected]

Vastaava rehtori
Petri Peltonen
puhelin 050 525 8561
sähköposti [email protected]

Vastaava rehtori
Ville Raatikainen
puhelin 040 576 8949
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen