Siirry sisältöön

Raitiotien länsiosan Pyynikintori–Lentävänniemi valmisteluaineistoa esitetään lausuntokierrokselle

Julkaistu 6.8.2020 14.04

Raitiotien Tampereen keskustasta länteen suuntautuvan osan 2 Pyynikintori–Lentävänniemi suunnittelu ja valmistelu on edennyt siten, että toteutussuunnitelmasta ja vaikutusten arvioinnista halutaan pyytää lausuntoja ja muuta palautetta. Maanantaina 10.8.2020 kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyisi valmisteluaineiston koosteet saman tien alkavaa palautevaihetta varten.

Havainnekuva raitiovaunusta Sepänkadulla alamäen suuntaan katsottuna.
 

Raitiotien osalle 2 Pyynikintorilta Lentävänniemeen on valmisteltu toteutussuunnitelma, joka sisältää radan teknisen suunnittelun ja muuta selvitysaineistoa. Ensimmäistä, valmistumassa olevaa raitiotien osuutta (Hervanta–Tays–Pyynikintori) varten tehtyä vaikutusten arviointia on päivitetty ja täydennetty kakkososaa varten. Lielahden Enqvistinkadun ratahaara on lisämahdollisuus, josta päätetään erikseen.

Raitiotien läntinen jatke on suunniteltu kulkemaan Pyynikintorilta Sepänkatua pääradan yli kohti Santalahden uudistuvaa asuinaluetta. Tämän osuuden rakentaminen voidaan aloittaa jo tämän vuoden puolella, mikäli rakentamispäätös tehdään syksyllä. Seuraavalla osuudella raitiotie ylittäisi Paasikiventien ja kulkisi kohti Hiedanrantaa ja Lentävänniemeä Näsijärven täyttöpenkereellä. Tämän osuuden rakentaminen voi alkaa sen jälkeen, kun Näsisaaren täyttölupa on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus asetti 12.2.2018 aikataulutavoitteeksi, että raitiotiejärjestelmän osan 2 rakentamisesta päätetään valtuustossa viimeistään lokakuussa 2020. Raitiotien osan 2 kehitysvaihe on edennyt suunnitellusti.

Raitiotien osan 1 suunnittelusta ja rakentamisesta vastannut Raitiotieallianssi on tehnyt osan 2 toteutussuunnitelman. Osan 2 suunnittelu ja rakentaminen Lentävänniemeen asti on kuulunut alkuperäiseen vuosina 2014–2015 kilpailutettuun Raitiotieallianssin hankinnan sisältöön. Osan 2 kehitysvaiheeseen ja toteutukseen on tulossa valtionavustusta enintään 30 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista.

Lausuntokierroksen aineistossa ei ole vielä tietoja osan 2 rakentamiskustannuksista ja allianssin kannustinjärjestelmästä eikä tilannekatsausta Raitiotieallianssin osan 1 rakentamisvaiheen tavoitteiden toteutumisesta. Ne täydentyvät päätöksentekoaineistoon elo-syyskuun aikana.

Valtuustolle on tarkoitus esitellä iltakoulussa 7.9.2020 raitiotien osan 2 päätöksentekomateriaali kokonaisuutena sisältäen myös saadut lausunnot. Syksyn aikataulussa on kakkososan rakentamispäätöksen lisäksi päätös Seuturatikan aluevarauksista.

Raitiotien ensimmäisen vaiheen liikennöinti alkaa elokuussa 2021. Mikäli osan 2 rakentaminen alkaa ensi talvena, raitioliikenne on tavoitteena aloittaa Pyynikintorilta Santalahteen vuonna 2023 ja Lentävänniemeen vuonna 2024.

Lännen raitiotien vaikutuksia

Kaupunki on koonnut osan 2 kehitysvaiheen suunnittelun rinnalla arvion raitiotien osan 2 toteuttamisen vaikutuksista. Vaikutusarvioinnin mukaan tehokas, omilla kaistoilla kulkeva raitiotie parantaa koko Pispalan kannaksen liikenteellistä toimivuutta.

Raitiotien läntinen osuus parantaa keskustan palvelujen, oppilaitosten ja työpaikkojen saavutettavuutta ja arjen sujuvuutta eri käyttäjäryhmille kehittyvien Santalahden, Lielahti-Hiedanrannan, Niemenrannan ja Lentävänniemen alueilla.

Raitiotie mahdollistaa asukasmäärältään merkittävän, kestävän uuden kaupunginosan kehittämisen Hiedanrantaan sekä tukee Santalahden, Niemenrannan ja Lentävänniemen täydennysrakentamista ja Lielahden alueen uudistamista. Osa näistä alueista tukeutuu alusta alkaen vahvaan joukkoliikennejärjestelmään.

Hiedanrannasta ja Lielahdesta on tavoitteena kehittää läntisen Tampereen aluekeskus tasapainottamaan yhdyskuntarakennetta sekä mahdollistamaan kaupungin kestävää kasvua. Raitiotie lisää kestävien liikkumistapojen osuutta ja edesauttaa hiilineutraali Tampere 2030 -tavoitteen saavuttamista.

Rakentamisen aikaisina vaikutuksina liikenteellistä haittaa syntyy erityisesti Sepänkadun ja Rantatien alueen rakentamisesta. Haitat yrityselämälle ovat ykkösosaa vähäisempiä.

Kattava raitiotielinjasto lisää länsiosien lisäksi koko kaupungin veto- ja pitovoimaa niin asukkaiden, yritysten kuin matkailijoidenkin näkökulmasta.Lisätietoja

Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665


Teksti Anna-Leea Hyry