Siirry sisältöön

Ruuhka hidastaa huoltajatunnusten luomista Wilmaan

Julkaistu 4.8.2020 13.09

Tampereen kaupungin esi- ja perusopetuksen uuden Wilma-järjestelmän käyttöönotossa on ilmennyt ongelmia, joiden vuoksi osa huoltajista ei valitettavasti ole päässyt luomaan omaa käyttäjätunnusta järjestelmään tai tunnuksessa on ilmennyt ongelmia.

Elokuun alussa esi- ja perusopetuksessa käyttöönotettava palvelu on ruuhkautunut tilanteessa, jossa tuhannet esi- ja perusopetuksessa olevien oppilaiden huoltajat luovat yhtä aikaa tunnuksia järjestelmään. Osa vanhemmista on onnistunut luomaan tunnuksen normaalisti.

Tampereen kaupunki selvittää tilannetta parhaillaan yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa ja täydentää Wilma-järjestelmän verkkosivulla olevaa ohjeistusta tilanteen mukaan.

Tunnistautumisen yhteydessä osa huoltajista on saanut virheilmoituksen tai palvelu on jumiutunut, eikä huoltaja pääse palaamaan Wilmaan. Huoltajilla on ollut myös vaikeuksia kytkeä tunnukseensa kaikkia Tampereen kaupungin esi- ja perusopetuksessa olevia huollettaviaan. Tampereen kaupungin verkkosivuilla olevaa ohjeistusta on tältä osin täydennetty.

Tilanteessa voi auttaa myös, jos huoltajalla on mahdollisuus odottaa ja siirtää eteenpäin oman käyttäjätunnuksensa luomista, jolloin ruuhka ehtii tasaantua.

Muutos koskee vain esi- ja perusopetuksen oppilaiden huoltajia

Ainoastaan Tampereen kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaiden huoltajat tarvitsevat nyt uuden tunnuksen Wilma-järjestelmään. Wilmaa ei käytetä varhaiskasvatuksessa. Muutos ei myöskään koske toisen asteen koulutuksessa opiskelevia.

Esi- ja peruskoululaisen huoltaja tarvitsee uuden Wilma-tunnuksen myös siinä tapauksessa, että hänellä on ennestään Wilma-tunnus käytössä jossain muussa oppilaitoksessa opiskelevaa lasta tai omaa työtään varten.

Nyt käyttöönotettavaa Wilma-järjestelmää käytetään muun muassa huoltajien ja esiopetuksen tai koulun väliseen viestintään. Wilman kautta huoltajat voivat myös seurata ja selvittää oppilaan poissaoloja, nähdä oman lapsensa lukujärjestyksen sekä lukea koulun tiedotteita.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Heli Ketola
puhelin 040 749 2072
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen