Siirry sisältöön

Syväojan luonnonsuojelualue sai rauhoituspäätöksen

Julkaistu 8.7.2020 13.50

Tampereelle on perustettu uusi luonnonsuojelualue. 11,2 hehtaarin kokoinen Syväojan luonnonsuojelualue sijaitsee Teiskossa. Alueen arvokkaimmat osat ovat Syväojan puronvarren lehtomainen kangasmetsä ja Isonviidanmaan lakikuusikko.

 

Pirkanmaan ELY-keskus teki rauhoituspäätöksen uudesta luonnonsuojelualueesta 3.7.2020 Tampereen kaupungin hakemuksesta. Syväojan alue on pääosin runsaslahopuustoista järeää, vanhaa kuusimetsää. Alueen eteläpuolella sijaitsee aiemmin suojeltu Vaiveronsuon luonnonsuojelualue.

Syväoja on nimensä mukaisesti syvässä laaksossa virtaava, lähes luonnontilainen puro. Ylä-Keskinenjärvi ja Ala-Pirttijärvi laskevat Syväojan kautta Löytänänjärven suuntaan. Puron ympäristön metsistä purkaa Syväojaan noroja. Norojen ympäristössä on reheviä pienialaisia korpia, joissa on havaittavissa lähteisyyttä ja pohjavesivaikutusta. Paikoin puron varrella on rehevämpiä, kosteampia painanteita, joissa viihtyvät suursaniaiset, kuten kotkansiipi ja alvejuuret.

Alueella on kohtalaisesti lahopuuta, erityisesti aivan puron läheisyydessä. Alueen itäosassa mäen lakialuetta peittää ikääntynyt tuoreen kankaan kuusikko, jossa on myös runsaasti eri-ikäistä lahopuuta. Yli satavuotiaiden kuusten joukossa on myös vanhoja mäntyjä. Maapuilta on löydetty muun muassa vanhan metsän indikaattorilajia ruostekääpää. Pesivistä petolinnuista on havaintoja muun muassa kanahaukasta ja viirupöllöstä.

Syväojan kohde täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2014–2025 eli METSO:n mukaisen monimuotoisuuden kannalta arvokkaan elinympäristön kriteerit. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maksaa Tampereen kaupungille 79 000 euroa korvausta rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Alue jää Tampereen kaupungin omistukseen.


Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Eeva Punju
puhelin 040 806 2184
sähköposti [email protected]

Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053
sähköposti [email protected]


Teksti Miika Peltola

Kuvat Anne Tuominen