Siirry sisältöön

Tampere myönsi yrityksille ja yhteisöille lisää vuokrahelpotuksia

Julkaistu 29.6.2020 9.17

Tampereen kaupunki on myöntänyt hakemuksesta vuokravapautuksia ja -helpotuksia yritystoimintaa harjoittaville maanvuokralaisilleen sekä tori- ja myyntipaikkojen ja ulkotarjoilualueiden yrittäjille. Vuokrahelpotuksia myönnettiin hakemuksiin perustuen kaikkiaan noin 350.000 euroa. Aiemmin kaupunki on myöntänyt vuokrahelpotuksia kaupungin vuokratiloissa toimiville yrityksille ja yhteisöille, joiden toiminta on korona-pandemian aikaisten rajoitusten vuoksi estynyt.

 

Määräaikaan mennessä jätettiin maanvuokria koskevia hakemuksia 41. Ne koskivat yhteensä 44 tonttia tai aluetta.Toripaikkojen ja ulkotarjoilualueiden vuokranhelpotuksia myönnettiin 32 hakijalle.

Vallinnut poikkeustilanne ja valtion sekä kaupungin toimenpiteet koronaviruksen hallitsemattoman leviämisen ehkäisemiseksi vaikuttivat kaupungin yritystonttien vuokralaisina olevien yritysten ja yhteisöjen sekä torien ja ulkotarjoilualueiden yrittäjien toimintaan. Kaupunginhallituksen päätöksellä yritystoimintaa harjoittavat ovat voineet hakea määräajan puitteissa kaupungilta vapautusta maanvuokrasta enintään 3 kuukauden ajalta.

Vapautus koskee yritystonttien vuokralaisia, jotka käyttävät tonttia tai sillä olevaa rakennusta pääasiallisesti (yli 50 %) määrätyillä toimialoilla tai näihin toimialoihin välittömästi liittyviin tarkoituksiin. Torien ja myyntipaikkojen vuokralaisille myönnettiin vapautus maanvuokran maksamisesta osin tai kokonaan enintään 3 kuukauden ajalta, jos se on koronaepidemiasta johtuvista syistä erityisen perusteltua.

Tukea voidaan myöntää suorina avustuksina, takaisin maksettavina ennakkoina sekä verotuen muodossa kyseisen yrityksen mihin tahansa kustannuksiin. Vuokravapautuksissa kyse ei ole valtiontuen antamisesta, vaan sopimusoikeudellisesta toimenpiteestä olosuhteiden olennaisessa muutostilanteessa. EU:n linjausten mukaan jäsenvaltioissa voidaan ottaa käyttöön tukiohjelma tai tukiohjelmia ja myöntää yhdelle yritykselle tukea enintään 800 000 euroa.

Täyteen vuokravapautukseen kolmen kuukauden ajalta olivat oikeutettuja ne hakijat, joiden toiminta oli käytännössä täysin estynyt poikkeustilanteen aikana. Vuokran osittaiseen alentamiseen (50 %) kolmen kuukauden ajalta oli oikeutettu hakijat, joiden toimintaa on pystytty jatkamaan, mutta tilanteella on ollut merkittävä vaikutus yrityksen liikevaihtoon tai sillä on ollut muu erityisen merkittävä negatiivinen vaikutus yrityksen toimintaedellytyksiin.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044

Tonttipäällikkö
Pasi Kamppari
puhelin 040 779 5615

Toimitilapäällikkö
Niko Suoniemi
puhelin 040 806 2794


Teksti Raija Lindell