Siirry sisältöön

Kansi-Areenan lähialueen katujen katusuunnitelmia nähtävänä

Julkaistu 25.6.2020 15.41

Kesä-heinäkuun vaihteessa nähtävillä ovat Kansi-Areenan lähialueen katujen - Sorinkadun, Vuolteenkadun ja Kalevantien - katusuunnitelmat. Samaan aikaan nähtävillä ovat Näsijärvenkadun ja Paasikivenkadun katusuunnitelmat.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä verkossa www.tampere.fi/katusuunnitelmat ja niistä voi antaa palautetta 8.7.2020 saakka. Ne ovat nähtävänä myös palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B.

Sorinkadun, Vuolteenkadun ja Kalevantien katusuunnitelmat on laadittu Kansi-Areenan ja sen eteläkannen liikennejärjestelyjen toteuttamista varten. Suunnittelualue rajautuu Sorinaukioon, Tampereen ortodoksiseen kirkkoon ja Tulli Business Parkiin, Hatanpään valtatiehen, Kanslerinrinteeseen sekä rakenteilla olevaan eteläkanteen, Technopolis-rakennukseen ja Tampereen valtatiehen.

Suunnittelualue on kävelyn osalta hitaan liikkumisen aluetta, jossa liikenneympäristöä pyritään kehittämään kävelyn ehdoilla. Pyöräilyn pääreitti kulkee Vuolteenkadun ja Kalevantien kautta.

Vuolteenkadun katusuunnitelma koskee 145 metrin osuutta Hatanpään valtatieltä Rautatienkadulle. Kadun nelikaistainen ajorata on asfalttipäällysteinen. Sorin aukion kohdalla oleva lehmuskuja säilytetään ja kadun reunaan rakennetaan bussipysäkki. Viherkaistan ja välikaistan takana kulkee pyörätie ja jalkakäytävä. Pyörätie on kaksisuuntainen ja se päällystetään punasävyisellä asfaltilla.

Kalevantien katusuunnitelma koskee 200 metrin osuutta Rautatienkadulta Kanslerinrinteeseen. Ajorata on pääosin yksi- tai kaksikaistainen. Kadun eteläreunalle välikaistan taakse tulee eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä. Pyörätie päällystetään punasävyisellä asfaltilla. Kadun pohjoispuolella kulkee yhdistetty kevyen liikenteen väylä.

Sorinkadun suunnitelma koskee koko katua. Kadun ajorata on asfalttipäällysteinen. Vuolteenkadun liittymässä ja tulevan Kansikujan liittymässä on korotetut suojatiet. Kadun varteen esitetty mm. pyöräpysäköintiä ja Kansi-Areenan Charter-bussi pysäköintipaikkoja sekä muuta pysäköintiä.

Kiertoliittymä Näsijärven ja Paasikivenkadun liittymään

Näsijärvenkadun ja Paasikivenkadun risteykseen on suunniteltu kiertoliittymä nykyisen liittymän kohdalle. Sen tarkoituksena on alentaa ajonopeuksia saavuttaessa keskusta-alueelle, parantaa sivusuuntien liittymistä liikenteeseen ja mahdollistaa kevyelle liikenteelle turvallisemmat kadun ylityspaikat. Liittymän kautta kulkevat muun muassa pyöräilyn pääreitit.

Paasikivenkatu on entistä Rantaväylän tiealuetta, ja Paasikivenkadun liikennemäärät ovat vähentyneet merkittävästi Rantatunnelin avautumisen sekä Ranta-Tampellan alueen rakentamisen myötä. Katusuunnitelmassa Paasikivenkatu Näsijärvenkadusta Ranta-Tampellan suuntaan toimii paikallisena kokoojakatuna Tampellan alueelle suuntautuvalle liikenteelle, eikä sinne pyritä ohjaamaan läpiajoliikennettä. Näsijärvenkatu kiertoliittymästä länteen toimii puolestaan tonttikatuna, jolla liikenne on vähäistä.

Paasikivenkadun eteläpuolen ajokaistat muutetaan ajoradaksi Näsijärvenkadun ja Näsinsiltojen välillä. Paasikivenkadun pyörätie on merkittävä itä-länsisuuntainen pyöräilyn pääreitti. Mustalahden sataman ja Ranta-Tampellan väliselle osuudelle on suunniteltu erillinen kaksisuuntainen pyörätie.

Nykyinen pohjoinen Näsinsilta muutetaan puistosillaksi ja se jää jalankulkijoiden käyttöön. Eteläinen Näsinsilta jää ajoneuvoliikenteen ja pyöräilyn käyttöön.

Katusuunnitelmien taustalla on Särkänniemen vireillä oleva asemakaava sekä Paasikivenkadun viereisen Näsijärven ranta-alueen tuleva maankäyttö, joka tarkentuu myöhemmin.


Lisätietoja

Rakennuttajainsinööri
Raija Tevaniemi
puhelin 050 523 2052


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen