Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginhallitus esittää valtuustolle valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen hyväksymistä

Julkaistu 23.6.2020 11.35

Tampereen kaupunginhallitus päätti 22.6. esittää valtuustolle ns. MAL-sopimuksen hyväksymistä. Kyseessä on valtion ja Tampereen seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus vuosille 2020-20323. Valtuusto käsittelee asian elokuussa. Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus hyväksyi sopimuksen 12.6.2020 ja esitti, että valtuustot hyväksyvät sopimusehdotuksen yhdenmukaisena. Valtio tekee sopimuksesta valtioneuvoston päätöksen.

Sopimuksella kunnat sitoutuvat muun muassa asuntotuotannon tavoitteisiin ja kestävän liikkumisen ratkaisuihin. Valtio sitoutuu puolestaan osoittamaan rahoitusta muun muassa joukkoliikenteen ja raideliikenteen kehittämiseen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin sekä kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Sopimuksen hyväksyvät valtuustot ja sen poliittista valmistelua ohjaa seutuhallitus. Sopimuksen toteutumista seurataan vuosittain.

MAL-sopimusluonnoksen 2020-2023 pääsisällöt ovat kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä sekä asumisen ja elinympäristön laatu. Erityisesti Tampereen hankkeita sopimuksessa ovat raitiotietä, lähijunaa, Vaitionaron liittymää, asemakeskusta, henkilöratapihaa ja järjestelyratapihaa koskevat kohdat.

Valtio osoittaa rakenteilla olevan raitiotien osan 1 laajentamiseen (Hatanpään haara) kehitysvaiheeseen ja toteutukseen avustusta enintään 30 prosenttia ja enintään 5,448 miljoonaa euroa. Edelleen valtio osoittaa osan 2 kehitysvaiheeseen ja toteutukseen avustusta enintään 24,87 miljoonaa euroa. Summa sisältää jo aiemmin myönnetyn 15,95 miljoonan euron valtuuden.

Seuturaitiotien laajentamista koskevaan yleissuunnitteluun valtio osoittaa avustusta 30 prosenttia kustannuksista ja enintään 0,46 miljoonaa euroa.

Lähijunaliikenteen pilotti toteutetaan 15.12.2019 - 31.12.2020. Seudun lähijunaliikenteen edellytyksiä parannetaan. Tesoman junaseisake rakennetaan valtion ja Tampereen yhteistyössä. Hankkeen kustannusarvio on 4,2 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 50 prosenttia ja enintään 2,1 miljoonaa euroa ja Tampereen kaupungin osuus 50 prosenttia ja 2,1 miljoonaa euroa.

Valtio ja Tampere jatkavat valtatie 12:n Vaitinaron liittymän suunnittelua vuosina 2022-23. Tiesuunnitelma laaditaan kustannusten jakoperiaatteella 50/50 prosenttia. Tiesuunnitelman laatimisen kokonaiskustannusarvio on 2 miljoonaa euroa. Tampereen kaupunki ja valtio jatkavat yhteistyössä Tampereen asemakeskuksen ja henkilöratapihan kokonaisuuden valmistelua myöhemmin sovittavaa toteutusta varten. Valtio ja kunnat jatkavat Tampereen järjestelyratapihan yhdyskuntarakenteellisten estevaikutusten vähentämisen yhteistyötä sekä mahdolliseen uuteen sijoituspaikkaa liittyvää selvitystyötä.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu