Siirry sisältöön

Varalan laajennuksen mahdollistava asemakaava eteenpäin

Julkaistu 23.6.2020 20.00

Varalan urheiluopiston asemakaavan muutos hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 23.6.2020. Asemakaavalla mahdollistetaan urheiluopiston toiminnan laajentaminen lisärakentamisen avulla. Tavoitteena on myös vaalia alueen arvokasta kulttuuri- ja luonnonympäristöä.

Varalan urheiluopiston uusi urheiluhalli havainnekuvassa.
 

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä viime vuoden lopulla. Palaute on huomioitu kaavaratkaisussa. Kaava-aineistoon on lisätty esisuunnitelma joukkoliikennepysäkin ja jalankulkuympäristön parantamisesta Varalan pysäkin ympäristössä Pyynikintiellä. Suunnitelmaan kuuluu myös varaus tilausliikennepysäkille.

Liikenneselvitystä on täydennetty liikennelaskennalla ja pysäköintitarkastelulla, joiden avulla tarkennettiin kaavan vaikutusten arviointia lisärakentamisen aiheuttaman liikenteen osalta. Pysäköintipaikkojen riittävän määrän varmistamiseksi kaavaan on lisätty yleismääräys autopaikkoja koskevan määräyksen tulkinnasta.

Varala sijaitsee vajaan kahden kilometrin päässä Tampereen ydinkeskustasta länteen. Urheiluopiston alueen lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Pyhäjärven vesialuetta täyttömaineen ja pieni viheralue Pyynikintien ja Varalankadun kulmauksessa.

Noin 5,43 hehtaarin kaava-alueella on useita eri-ikäisiä urheiluopiston toimintaan liittyviä koulutus-, majoitus- ja virkistystoiminnan rakennuksia. Kesäisin alueella toimii myös ulkoliikuntaa ja kiipeilyä tarjoava seikkailuhuvipuisto Flowpark.

Varalan urheiluopiston toiminta on alkanut alueella vuonna 1909. Suunnittelualueen läntisen tontin omistaa Varalan säätiö ja itäisen tontin ja puisto- ja katualueet Tampereen kaupunki.

Rakennuksia laajennetaan

Asemakaavan muutos mahdollistaa Varalan urheiluopiston rakennusten laajentamisen päärakennuksen, Kalliolan ja Majalan osalta sekä rannassa. Pääkäyttötarkoitukseksi merkitään urheiluun liittyvää opetus- ja kurssitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Rakennusoikeudesta enintään puolet voidaan käyttää majoitustoimintaa varten.

Sekä historiallisten että uudempien opistorakennusten ja pihan vanhojen rakenteiden säilyminen turvataan kaavamerkinnöillä. Pihan omaleimainen luonne, kalliojyrkänteet, arvokasvien elinympäristö ja liito-oravan liikkumisyhteydet turvataan myös suojelumerkinnöin. Hulevesien käsittelystä on annettu kaavamääräykset.

Pysäköintiä on osoitettu uudisrakennuksen alle maanalaiseen halliin sekä pihalle. Puistoalue osoitetaan lähivirkistysalueeksi ja siitä erotetaan pieni pysäköintialue Varalankadun varteen.

Sähkömuuntamolle osoitetaan myös uusi tontti Varalankadun varteen. Virkistysalue nimetään Varalanmutkanpuistikoksi. Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 14 620 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeus kasvaa yhteensä 4490 kerrosneliömetriä.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Kaavoitusarkkitehti
Milla Hilli-Lukkarinen
puhelin 044 4863500


Teksti Anna-Leea Hyry