Siirry sisältöön

Tampere.fi-verkkosivuja uudistetaan - Tampereen kaupungin uudet sivut käyttöön 2022

Julkaistu 23.6.2020 13.11

Tampereen kaupungin Tampere.fi-verkkosivut uudistuvat lähivuosina. Jatkossa olemukseltaan entistä houkuttelevampi Tampere.fi palvelee erityisesti kuntalaisia heidän arjen eri tilanteissaan. Sivusto tarjoaa helposti löydettävissä olevaa tietoa kaupungin toiminnasta sekä sujuvan pääsyn palveluihin.

Tampereen keskustaa ilmasta kuvattuna.
 

Uudistuneet Tampere.fi-sivut julkaistaan vuoden 2022 keväällä. Alkuvuodesta 2020 käynnistyneessä projektissa uudistetaan sivuston palvelukonsepti, ulkoasu ja käyttöliittymä. Myös sisältöjä muotoillaan uudelleen ja tekninen toteutus kilpailutetaan. Samalla yhtenäistetään kaupungin eri verkkopalvelujen kokonaisuutta.

Uusi Tampere.fi-sivusto pyrkii olemaan pääkohderyhmilleen kuntalaisille ja muille Tampereen palveluja käyttäville tuttu ja toimiva hyötypalvelu, joka osaltaan helpottaa arkea sekä auttaa viihtymään Tampereella ja juurtumaan Tampereelle. Tampere.fi tuo esiin kaupungin palvelut, keskeiset ajankohtaisasiat ja kuntalaisen vaikuttamismahdollisuudet sekä kaupungin toiminnan ja kehittämisen painopisteet. Uusi sivusto toimii ylpeästi esiteltävänä käyntikorttina kaupungille, myös kansainvälisesti, ja lisää siten Tampereen vetovoimaa.

Myöhemmässä vaiheessa tavoitteena on kehittää sivustoa kohti sujuvampaa sähköistä asiointia.

Tavoitteena käyttäjälähtöisyys ja tietojen löydettävyys

Tampere.fi-verkkosivuston käyttö on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2019 sivustolla oli lähes 2,5 miljoonaa käyttäjää ja yli 15 miljoonaa sivulatausta. Käyttäjistä 61 prosenttia tuli sivuille hakukoneen kautta. Älypuhelimella sivuja käytti 51 prosenttia kävijöistä.

- Tampere.fi-verkkopalvelu on tärkein kanavamme kaupungin palveluista viestimiseen. Sivuja on kehitettävä vastaamaan käyttäjiensä, erityisesti kuntalaisten, tarpeita. Tampere on upea ja elinvoimainen, rohkeasti kehittyvä opiskelu- ja tapahtumakaupunki. Haluamme, että myös tämä näkyy jatkossa verkkosivuilla paremmin, toteaa viestintäjohtaja Anna-Maria Maunu.

Tampere on myös yhä kansainvälisempi kaupunki. Uusilla sivuilla panostetaan enemmän englanninkieliseen sisältöön.

Nykyisten verkkosivujen isoimmat haasteet ovat tietojen löytymisessä ja käyttäjien näkökulman huomioimisessa. Hakukoneilla sivut löytyvät hyvin ja tähän tähdätään jatkossakin. Sen sijaan verkkosivujen valikoissa liikkuminen on koettu hankalaksi eikä sivustoa pidetä riittävän selkeänä. Käyttäjälähtöisyyden ja hakukonelöydettävyyden lisäksi uuden sivuston kulmakiviä on sujuvoittaa mobiilikäyttöä ja parantaa saavutettavuutta. Sivujen tulee palvella kaikkia käyttäjiä mahdollisista rajoitteista huolimatta sekä digitaidoista riippumatta.

Uudistuksen tavoitteena on lisäksi yhtenäistää kaupungin eri verkkopalvelujen kokonaisuutta, joka koostuu Tampere.fi-sivuston lisäksi useasta erillissivustosta. Tarpeisiin parhaiten soveltuvaksi teknologiaksi on kaupungin ulkopuolisen, teknologia- ja toimittajariippumattoman konsulttipalvelun analyysin perusteella valittu kahden avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmän kokonaisuus, Drupal ja WordPress. Sivustojen toteuttajakumppanien kilpailutukset tehdään syksyllä 2020.

Uudistusta tehdään asukkaita osallistaen

Sivustouudistusta varten tehtiin syksyllä 2019 palvelumuotoilun keinoin esiselvitys, johon kehittäminen nyt nojaa. Esiselvitystä varten kuultiin tamperelaisia avoimissa työpajoissa sekä Tampereen päivänä Ratikkakahvilassa pidetyssä ideointitilaisuudessa. Tamperelaisten lapsiperheiden, nuorten ja kumppanikehittäjien mielipiteitä kerättiin erillisillä haastatteluilla. Myös verkossa oli avoin kysely. Uudistamiseen on lisäksi osallistettu tiiviisti kaupungin omaa henkilöstöä. Ymmärrystä käyttäjien tarpeista on kerätty myös tutkimalla ahkerasti verkkosivujen analytiikkaa ja aiempia käyttäjäkyselyjä.

Tampere.fi-verkkopalvelun käyttäjien mielipiteitä ja näkemyksiä kysytään jatkossakin sivustouudistuksen eri vaiheissa. Tällä hetkellä toivotaan käyttäjiltä palautetta sivukohtaisesti sivujen alahelmasta löytyvien painikkeiden kautta. Niiden avulla voi yhdellä klikkauksella kertoa, löysikö kyseiseltä sivulta tarvitsemansa tiedon. Jos sitä ei löytynyt tai tieto oli vajavaista, puutteet voi kertoa toiminnon vapaan palautteen osiossa. Palautteita hyödynnetään paitsi nykyisten sivujen sisällön laadun parantamisessa erityisesti uusien sivujen kehittämisessä.


Lisätietoja

Viestintäjohtaja
Anna-Maria Maunu
puhelin 0400 734 058
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö
Satu Aalto
puhelin 050 571 2874
sähköposti [email protected]

Tekninen projektipäällikkö
Päivi Hodgson
puhelin 040 806 2248
sähköposti [email protected]


Teksti Satu Aalto

Kuvat Laura Vanzo