Siirry sisältöön

Tampere ryhtyy pilotoimaan kotihoidon vapaata pysäköintiä

Julkaistu 17.6.2020 12.07

Uusi tieliikennelaki helpottaa asiakkaan kotona työtä tekevien työntekijöiden pysäköintiä. Tampereen kaupunki lähtee ripeästi kokeilemaan lakimuutoksen mahdollistamaa vapaata pysäköintiä, jossa aikaa ei ole rajoitettu.

Aivan aluksi kaupunki antaa omalle kotihoidon henkilöstölleen pysäköintitunnuksen, jolla he saavat työtehtävissään pysäköidä ilman maksua ja aikarajaa kaupungin katuverkon pysäköintipaikoilla. Lupia pilottiin myönnetään lähes 400, joista yli 360 tulee kotihoidon käyttöön. Lupia on myönnetty myös koti- ja vammaispalveluille.

Pilotoinnin jälkeen ratkaistaan, laajennetaanko käytäntö koskemaan myös muuta kaupungin henkilöstöä, yrityksiä, yhdistyksiä tai julkisyhteisöjä, jotka työskentelevät kodeissa.

Pilotointia valmistelee Tampereella moniammatillinen työryhmä, jossa on edustajia muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluista, liikennejärjestelmän suunnittelusta, pysäköinninvalvonnasta ja konsernihallinnosta. Työryhmä antaa ehdotuksensa käytännön järjestelyistä juhannuksen jälkeen.

Kunta voi harkita esimerkiksi, onko pysäköintitunnus tarpeen myöntää varsinaisen kotipalvelun lisäksi myös tukipalveluille tai onko pysäköintitunnuksen myöntäminen tarkoituksenmukaista, jos palveluntuottaja tuottaa kotihoitoa lyhytaikaisesti.

Tärkeää on, että samankaltaisia tehtäviä suorittavia julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia kohdellaan tasavertaisesti samoilla periaatteilla pysäköintitunnuksen myöntämisessä. Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa sääntelyn toimivuutta.

Tampereen kaupungin kotihoito on aiemminkin toiminut pysäköintimuutosten eturintamassa. Vuosi sitten kotikäyntien pysäköintiongelmiin löydettiin ratkaisu uudesta sovelluksesta, jonka ansiosta työntekijät ovat pystyneet pysäköimään autonsa vapaasti asukaspysäköintialueille ja tietyille ydinkeskustan pysäköintipaikoille.


Lisätietoja

Tiimiesimies
Leena Lindholm
puhelin 040 801 6874
sähköposti [email protected]

Hallintopäällikkö
Tuula Haapio
puhelin 050 547 6111
sähköposti [email protected]


Teksti Tuuli Oinonen