Siirry sisältöön

Kalevanrinteeseen Takojankadulle tulossa kerrostaloja 1 360 asukkaalle

Julkaistu 9.6.2020 20.14

Kalevanrinteeseen on tulossa merkittävä uusi täydennysrakentamisen alue. Muutos tuo entiselle leipomon, toimistojen ja kaupan alueelle 13 uutta kerrostaloa, puistoaluetta ja kevyen liikenteen reittejä. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina 9.6.2020 osoitetta Takojankatu 2 – 10 koskevan asemakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville. Kaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Viitesuunnitelman mukaisia Takojankadun 6 - 8 alueen kerrostaloja kaakosta nähtynä.
 

Hyvällä paikalla olevalle alueelle mahdollistetaan korkealaatuinen asuinrakentaminen sekä liike- toimisto- ja palvelutilaa. Takojankatu on joukkoliikenteen, raitiotien, palvelujen ja puistojen äärellä. Kaavamuutos tukee monipuolista asuntotuotantoa, myös vuokra-asumista, sekä kaupungin kasvutavoitteita. Alueelle voi tulla noin 1 360 uutta asukasta.

Noin 3,5153 hehtaarin kaava-alue rajautuu etelässä Kalevanharjun puistoon, idässä Sarvijaakonkatuun ja Sarvijaakonpolkuun ja pohjoisessa asuin- sekä liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialueisiin. Kalevankankaan sotahistoriallinen alue rajaa kaavaa. Alueen länsiosassa on vanhaa puustoa.

Kerroksia 8 - 12

Asemakaava tuo alueelle pääosin pistekerrostaloja, joissa on 8 - 12 kerrosta. Korttelin keskellä on pihakansien alaiset autopaikat. Rakennusoikeus kasvaa nykyisestään 41 947 kerrosneliömetriä. Kerrosalaa 56.600 kerrosneliömetriä, josta tulee käyttää liike-, toimisto- ja työtilaksi 945 kerrosneliömetriä. Yhteistiloja saa tehdä 1180 kerrosneliömetriä.

Asemakaavalla erotetaan osa tontista yleisiksi viheralueiksi ja osa Kalevanharjun puistosta tonttialueeksi länsipäässä. Puistoaluetta tulee muutoksessa lisää 1 144 neliömetriä. Kaava-alueen korttelialueen määrä vähenee noin 1.797 neliömetriä.

Työpaikka-, liike- ja toimistoalue muutetaan asuinkerrostalojen alueeksi, johon sijoitetaan myös liike- ja toimisto- sekä palvelutilaa. Asemakaavan muutosehdotus on laadittu kaavan valmisteluvaiheessa esillä olleiden kahden vaihtoehdon, ympäristö- ja muiden arviointien sekä luonnoksista saadun palautteen pohjalta.

Alue liittyy Kalevan arvokkaaseen rakennuskulttuurialueeseen ja on myös maisemallisesti tärkeällä paikalla, mikä on otettu suunnittelussa huomioon. Kaavassa on huomioitu myös maakuntamuseon kanssa tarkistettu muinaismuistoalue, joka koskee 1918 kiirastorstain taisteluita.

Uusia nimiä ovat ulkoilupoluilla Kalevanrinne ja Kalevankivenpolku sekä itäpään aukiolle Takojanaukio. Asemakaavan tavoite on myös parantaa Takojankadun liikenneoloja. Tuleva bussireitti on otettu huomioon suunnittelussa. Takojankadun eteläreunaan tulee myös jalankulku- ja pyöräilykaista Takojankadun uuden bussipysäkin lisäksi.

Asemakaava laaditaan tonttien vuokraoikeuksien haltijoiden aloitteesta yhdessä kaupungin kiinteistötoimen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen pohjalta, jossa määritellään kustannusjako muun muassa maaperän puhdistamisesta.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Projektiarkkitehti
Vesa Kinttula
puhelin 040 800 7901


Teksti Anna-Leea Hyry