Siirry sisältöön

Tiedon ja kokemusten vaihto sekä alueen ihmisiin tutustuminen kiinnostavat alueverkostoissa

Julkaistu 13.5.2020 12.41

Tampereen kaupungin jokaisella viidellä alueella toimii oma alueverkosto. Verkostojen tapaamiset ovat kaikille avoimia: niihin ovat tervetulleita niin alueen asukkaat, yhdistykset, yritykset kuin kaupungin työntekijätkin. Vuonna 2019 alueverkostojen tilaisuuksia järjestettiin 53 ja niihin osallistui reilusti yli 1 000 henkilöä.

Ihmisiä pöydän ympärillä.
 

− Alueverkostoissa käydään ennen kaikkea ihmisten sekä tiedonsaannin ja kokemusten vaihdon takia. Verkostot toimivat tiedonvälityskanavana, mutta myös sosiaalisena tilaisuutena, jossa voi tutustua muihin alueella asuviin ihmisiin, kertoo aluekoordinaattori Aija Karttunen.

Alueverkostojen tavoitteena on synnyttää, lisätä ja vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä sekä kehittää aluetta yhdessä. Tapaamisissa käsitellään alueen omia ajankohtaisia asioita sekä koko kaupunkia koskettavia yhteisiä aiheita. Viime vuonna näitä yhteisiä, kaikissa alueverkostoissa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa kaupungin hyvinvointiohjelma, Kestävä Tampere 2030, kulttuuripääkaupunkihaku, tulevaisuuden kirjastopalvelut ja osallistuva budjetointi.

Alueverkostossa asioita esittelevät suunnittelijat ja asiantuntijat kokevat alueverkostot oivallisiksi paikoiksi kuulla kuntalaismielipidettä. Suunnittelijat että tilaisuuksiin osallistuneet asukkaat tuntevat saavansa alueverkostoista tietoa ja hyvän kokonaiskuvan tilanteesta. Myös eriävät mielipiteet ovat tärkeitä, sillä ne antavat aihetta miettiä asioita eri näkökulmista.

Tukea alueelliseen toimintaan

Alueverkostot jakoivT vuonna 2019 aluerahaa alueiden avoimeen ja yhteisölliseen toimintaan 67 toimijalle yhteensä 20 000 euroa eli 4 000 euroa jokaiselle alueelle. Rahalla alueiden toimijat järjestivät yhteensä 500 tapahtumaa tai toimintakertaa, esimerkiksi opastetun kotiseutukävelyn Kalkussa, kiusaamisen vastaisen tapahtuman Kissanmaan koululla, puistojumppaa Korkinmäessä, kyläpäivän Kaukajärvellä sekä hiihtoladun Aitoniemeen. Tapahtumiin ja toimintaan osallistui yli 19 400 henkilöä.

Tänä vuonna aluerahan sijaan Tampereen kaupunki on osoittanut 450 000 euroa osallistuvaan budjetointiin, jonka teema on "Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen". Kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä rahalla tehdään. Jokaiselle alueelle on varattu 70 000 euroa ja lisäksi koko kaupungin alueella toteutettaviin ideoihin on käytössä 100 000 euroa. Ehdotuksia ja ideoita saa jättää 15.5.2020 saakka verkossa osoitteessa mun.tampere.fi. Toteutettavat ideat valitaan äänestämällä marraskuussa.

Tämän kevään aikana alueverkostoja ei järjestetä koronatilanteen takia. Syksyllä alueverkostot alkavat taas pyöriä ja fyysisten tilaisuuksien rinnalle suunnitellaan verkossa pidettäviä tilaisuuksia. Tilaisuuksista ilmoitetaan muun muassa kaupungin verkkosivuilla. Jos sinulla on toiveita tai ehdotuksia aiheista, joita haluaisit syksyllä alueverkostojen käsittelyyn, ota yhteyttä aluekoordinaattori Aija Karttuseen. Tervetuloa mukaan!


Lisätietoja

Aluekoordinaattori (kaakko ja etelä)
Aija Karttunen
puhelin 040 801 6910
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala

Kuvat Katri Keltamo