Siirry sisältöön

Esiopetus ja varhaiskasvatus jatkavat toimintaansa päiväkotien ja koulujen tiloissa 14.5.2020

Julkaistu 13.5.2020 10.09

Tampereen kaupungin varhaiskasvatus ja esiopetus jatkavat torstaista 14.5.2020 lähtien toimintaansa päiväkotien ja koulujen omissa tiloissa valtioneuvoston linjauksen mukaisesti.

Lapsi nojaa päiväkodin piha-aitaan
 

Suositus jäädä kotiin tai etäopetukseen ei enää 14.5.2020 jälkeen ole voimassa. Päiväkotien ja esiopetuksen järjestelyt on Tampereella suunniteltu viime viikkojen aikana niin, että toimintaa voidaan jatkaa kaikissa yksiköissä hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Myös esiopetusta täydentävä toiminta jatkuu normaalisti turvallisuusohjeet huomioon ottaen.

Hallitus päätti 29.4.2020 purkaa rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta, koska epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita.

Hallituksen linjauksessa todetaan, että kansainväliset ja kotimaiset kokemukset ovat osoittaneet, että lasten rooli koronavirustartuntojen levittäjinä ei ole samankaltainen kuin aikuisilla eivätkä lapset juurikaan ole tartunnan lähteitä. Nykytiedon perusteella toiminnan avaaminen on turvallista sekä lapsille että henkilökunnalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeet järjestelyihin, joita noudattaen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen voidaan palata. Näiden ohjeiden pohjalta Tampereella on tehty tarkemmat päiväkoteja ja kouluja koskevat ohjeet, jotka kukin yksikkö on muokannut omiin päiväkoti- ja koulutiloihinsa parhaiten soveltuviksi.

Tärkeintä on välttää tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja järjestää tilat niin, että niissä on normaalia enemmän väljyyttä. Ulkoilua porrastetaan, ja ruokailu järjestetään pääsääntöisesti oman ryhmän kanssa. Isoja kokoontumisia, kuten kevätjuhlia, ei järjestetä. Henkilöstön tulee toimia saman lapsiryhmän kanssa ja hygieniaohjeita on noudatettava tarkasti. Lapsiryhmät pidetään erillään koko päivän ajan. Ryhmiä ei tarvitse jakaa, vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä.

Varhaiskasvatukseen tai kouluun ei saa tulla sairaana

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla muun muassa yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen tai kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, hänet siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaansa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten henkilöiden tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Jos jossakin päiväkodissa tai koulussa todetaan koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista. Altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Altistuneiden kartoittaminen ja tartuntaketjujen selvitystyö kuuluvat tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Lääkäri arvioi riskiryhmään kuuluvien osallistumisen lähiopetukseen

Lapset sairastavat äärimmäisen harvoin koronavirustaudin vaikeana. Vaikean sairastamisen riski ei ole lisääntynyt myöskään niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoitotasapainossa. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.

Varhaiskasvatuksesta lapsi voi olla pois huoltajan ilmoituksella.

Esiopetuksessa lähiopetukseen siirtyminen koskee kaikkia lapsia. Hoitava lääkäri arvioi, voiko riskiryhmään kuuluva lapsi osallistua lähiopetukseen. Jos oppilaan perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, hänen hoitava lääkärinsä arvioi lapsen mahdollisuuden palata kouluun. Huoltaja ilmoittaa lapsen poissaolosta koululle. Poissaoloa varten ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta tai lausuntoa, vaan huoltajan ilmoitus riittää.

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään

Päiväkodissa ja koulussa tulee välttää tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Tampereen kouluihin ja päiväkoteihin on toimitettu tarroja ja julisteita muistuttamaan fyysisen etäisyyden pitämisestä.

Tarvittaessa yksiköt voivat määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti, esimerkiksi eteistiloissa. Koulun tai päiväkodin alueella ei saa oleskella muita kuin koulun oppilaita, päiväkodin lapsia ja henkilökuntaa.

Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Kouluissa tai päiväkodeissa ei järjestetä isoja yhteistilaisuuksia eikä kokoonnuta auditorioihin. Tänä keväänä ei myöskään järjestetä kevätjuhlia isoina fyysisinä kokoontumisina.

Koulujen ja päiväkotien toimintaan ei sovelleta kokoontumisrajoituksia. Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä.

Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Kouluissa ja päiväkodeissa vältetään myös henkilökunnan kokoontumisia, esimerkiksi henkilökunnan kokoukset järjestetään etäyhteyksillä. Henkilökunnan tiloissa noudatetaan kymmenen hengen kokoontumisrajoitusta.

Tampereen päiväkotien ja koulujen ruokailut toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodin ryhmissä tai luokissa oman ryhmän tai luokan kanssa, jotta ruokailu sujuu turvallisesti ja hallitusti. Kouluruoka tuodaan oppilaille luokkiin ja viedään sieltä pois. Päiväkodissa ruoka syödään lapsen ryhmässä. Ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana huolehditaan hyvästä hygieniasta. Ruokasalissa ei ole yhteisruokailua. Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti.

Huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, ei omia leluja

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on tärkeätä pitää huolta hyvästä käsihygieniasta. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai päiväkotiin, ennen ruokailua, ulkoa sisään tullessa sekä ennen kotiinlähtöä. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsien pesu vedellä ja saippualla ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa, joten päiväkodeissa ja kouluissa tulee noudattaa myös oikeaa yskimishygieniaa. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa ei suositella maskien käyttöä.

Tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla eikä tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ole todettu. Siivouksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita. Kaikki kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pöydät, valokatkaisijat ja hanat pyyhitään riittävän usein. Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä. Lelut pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan omassa ryhmässä eikä niitä siirrellä ryhmien välillä.

Ulkoleikeissä tartuntariskiä voidaan vähentää pitämällä ulkoilukäsineet kädessä ja huolehtimalla käsienpesusta heti leikkimisen jälkeen. Varhaiskasvatukseen ei myöskään toistaiseksi saa tuoda omia leluja.

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyvät kysymykset ja lisätiedot: oman päiväkodin johtaja ja lapsen esiopetuksesta vastaavan päiväkodin johtaja.


Lisätietoja

Perusopetusjohtaja
Kristiina Järvelä
puhelin 040 800 4678
sähköposti [email protected]

Läntinen palvelualue
Palvelupäällikkö
Kirsi Lahtinen
puhelin 040 806 4941
sähköposti [email protected]

Koillinen palvelualue
Palvelupäällikkö
Pia Mikkola
puhelin 050 468 2922
sähköposti [email protected]

Keskustan palvelualue
Varhaiskasvatusjohtaja
Elli Rasimus
puhelin 050 523 7386
sähköposti [email protected]

Eteläinen ja kaakon palvelualue
Palvelupäällikkö
Tanja Moisala
puhelin 040 485 6275
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen