Siirry sisältöön

Neljälle alueelle hyväksyttiin matalampia aluenopeusrajoituksia

Julkaistu 12.5.2020 20.39

Aluenopeusrajoitukset pääosin laskevat neljällä aluekokonaisuudella Tampereella yhdyskuntalautakunnan 12.5.2020 tekemän päätöksen mukaisesti. Samalla lautakunta hyväksyi alueittain suunnitelmat liikenteen rauhoittamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Muutos 40 rajoituksesta 30 aluenopeuteen tehdään Epilänharju-Ikuri-Myllypuro-Ristimäki-Tesomajärvi-Tohloppi-Haukiluoma-Lamminpää asuinalueilla, Epilä-Haapalinna-Kaarila-Kalkku-Rahola-Villilä -alueilla, Linnainmaa-Leinola-Holvasti -alueilla sekä Atala-Tasanne-Olkahinen-Kumpula alueilla.

Nopeusrajoitusten tarkemman suunnittelun yhteydessä on järjestetty yleisötilaisuuksia ja verkkokyselyitä myös liikenneturvallisuutta koskien. Palautetta on tullut runsaasti. Pääosin asukkaat pitävät myönteisenä nopeuksien laskemista turvallisuuden parantamiseksi.

Aluenopeusrajoituksen muutos perustuu vuonna 2016 tehtyyn periaatepäätökseen. Samassa yhteydessä tehdään liikenteenrauhoittamistoimia ja arvioidaan pyöräilyn mahdollinen sijoittaminen ajoradalle. Muutokset tehdään alueellisiin suunnitelmiin perustuen.

Aluenopeusrajoitusten toteuttamisjärjestykseen vaikuttaneita tekijöitä ovat viimeisen viiden vuoden aikana saapuneiden liikenteen rauhoittamisaloitteiden määrä, onnettomuusriskiarvioinnin perusteella tunnistetut kohteet ja tapahtuneet liikenneonnettomuudet kuluneen 5 vuoden aikana.

Vuonna 2020 toteutetaan kevyemmät rauhoittamistoimenpiteet, ja seurataan nopeusrajoitusmuutoksen vaikutuksia kesän yli. Seurantojen perusteella toteutetaan vuonna 2021 - 2022 tarpeelliset lisärauhoittamistoimet.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Liikenneinsinööri
Heljä Aarnikko
puhelin 040 806 4917


Teksti Anna-Leea Hyry