Siirry sisältöön

Kehittämistoimet helpottivat lastensuojelun sosiaalityöntekijäpulaa Tampereella

Julkaistu 8.5.2020 14.59

Sosiaalityöntekijöiden onnistunut rekrytointi ja lastensuojelun parantunut työntekijätilanne ovat tärkeimpiä muutoksia, joita äskettäin päättynyt kehittämishanke on tuonut Tampereen kaupungin lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöhön.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin rekrytoidaan uusia sosiaalityöntekijöitä.
 

Vuoden 2019 aikana näihin palveluihin onnistuttiin rekrytoimaan kaikkiaan 30 uutta vakituista sosiaalityöntekijää.

Tampereen kaupungin lapsiperheiden ja lastensuojelun työntekijät, lähiesimiehet ja johto arvioivat kehittämishankkeen päättyessä huhtikuussa 2020, että parhaiten kehittämistyö on onnistunut sosiaalityöntekijätilanteen parantamisessa, tiimien osaamisen kasvattamisessa sekä työntekijöiden kokeman arvostuksen nostamisessa.

Suuri vaihtuvuus ja rekrytointiongelmat kuormittivat työntekijöitä

Vielä maaliskuussa 2019 Tampereen kaupungin lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä oli paljon sosiaalityöntekijöiden vakansseja, joita ei saatu täytettyä. Työntekijät olivat tyytymättömiä työolosuhteisiin, työtä oli liikaa ja se koettiin raskaaksi. Työntekijät myös kokivat, ettei heidän hätäänsä vastata.

Sosiaalityöntekijöiden työmäärän oli koettu kasvaneen kohtuuttomaksi lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä muun muassa sen vuoksi, ettei avoinna oleviin tehtäviin saatu tarpeeksi päteviä hakijoita ja työntekijät myös vaihtuivat usein. Samaan aikaan lastensuojeluilmoitusten määrä oli kasvanut merkittävästi, samoin lasten huostaanottojen ja kiireellisten sijoitusten määrä.

Tampereen kaupunki käynnisti lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityön kehittämiseksi sisäisen kehittämishankkeen maaliskuussa 2019. Työntekijät nimesivät asioita, joita tulisi saada korjattua, jotta vapaisiin vakansseihin olisi mahdollista löytää uusia tekijöitä ja jo organisaatiossa olevat työntekijät pysyisivät tehtävissään.

Huomio työhyvinvointiin, turvallisuuteen, johtamiseen ja osaamiseen

Hankkeessa päädyttiin kehittämään rekrytointia, työhyvinvointia ja työturvallisuutta, johtamista ja osaamista. Tätä työtä tehtiin yhdessä henkilöstön, lähiesimiesten ja johdon kanssa.

Sosiaalityöntekijöiden resursseja ja palkkausta nostettiin ja otettiin käyttöön uusia palkitsemiskäytäntöjä. Rekrytoinnissa otettiin käyttöön uusia keinoja ja kanavia. Sosiaalityöntekijöiden työmäärän vähentämiseksi pilotoitiin avustavan työn mallia, laadittiin tiimeille toimintasuunnitelmia ja kehitettiin mittareita, joiden avulla voidaan seurata työhyvinvoinnin muutoksia ajantasaisemmin. Sosiaalityöntekijät saivat myös mahdollisuuden mitata omaa työstä palautumistaan.

Johdon ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta sekä työntekijöiden kuulemista on lisätty ja viestintää ja tiedonkulkua parannettu. Onnistuneet rekrytoinnit, perehdytyksen kehittäminen sekä koulutuksen tehostaminen ovat lisänneet työyhteisön osaamista.

Kehittäminen ja rekrytoinnit jatkuvat myös tämän jälkeen

Osa tiimeistä on lähtenyt kehittymään hyvään suuntaan, mutta osassa työ on vasta alussa.

– Työntekijät ja lähiesimiehet kokivat, että vähiten kehittämistyö toi apua työn määrän vähentymiseen, vaikka tilastollisesti näyttää siltä, että työntekijäkohtaiset asiakasmäärät ovat laskeneet ja olemme melko hyvin hallitusohjelman linjaamissa suosituksissa, arvioi kehittämishanketta johtanut projektipäällikkö Hanna Harju-Virtanen Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

Kehittäminen jatkuu tämän jälkeen osana normaalia toimintaa. Muun muassa johtavien sosiaalityöntekijöiden osaamisen kehittämisen ohjelma käynnistyy elokuussa 2020. Työtä ja työyhteisöjä tuetaan myös Työterveyslaitoksen Henkinen ensiapu -mallin lisäkoulutuksilla, työntekijäkohtaisten hyvinvointianalyysien seurantamittauksilla ja sosiaalityön prosessia kehittämällä.

– Tänä keväänä meillä on ollut avoinna muutamia tälle vuodelle perustettuja uusia, vakituisia vakansseja ja lähinnä perhevapaista johtuvia sijaisuuksia. Sijaisuuksiin on edelleenkin haasteellista löytää kelpoisuusehdot täyttäviä tekijöitä, Hanna Harju-Virtanen sanoo.

–Meillä on organisaatiossamme 130 sosiaalityöntekijää, joten sekä vakituisia vakansseja että määräaikaisia tehtäviä on tarjolla säännöllisin väliajoin, vaikka olemmekin saaneet työntekijöiden vaihtuvuutta vähenemään. Tälläkin hetkellä haussa on kaksi sijaisuutta lastensuojelun avohuollossa.

Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityön kehittämishankkeen päätösseminaari pidettiin 8.5.2020.


Lisätietoja

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Projektipäällikkö
Hanna Harju-Virtanen
puhelin 040 806 4730
sähköposti [email protected]

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Palvelujohtaja
Maria Päivänen
puhelin 050 591 1602
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Laura Vanzo/Visit Tampere