Siirry sisältöön

Tampereella lähiopetukseen siirrytään hallitusti 14.5.2020 alkaen

Julkaistu 8.5.2020 11.27

Tampereen perusopetuksessa siirrytään takaisin lähiopetukseen valtioneuvoston linjauksen mukaisesti torstaina 14.5.2020 alkaen. Tampereella opetuksen järjestäjät ovat suunnitelleet henkilöstö- ja muut järjestelyt oppilaitoksissa siten, että lähiopetus voidaan toteuttaa hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien.

Aapinen pulpetilla.
 

Hallitus päätti 29.4.2020 purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta, koska epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita. Hallituksen linjauksessa todetaan, että kansainväliset ja kotimaiset kokemukset ovat osoittaneet, että lasten rooli koronavirustartuntojen levittäjinä ei ole samankaltainen kuin aikuisilla eivätkä lapset juurikaan ole tartunnan lähteitä. Nykytiedon perusteella koulujen avaaminen on tällöin turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeet järjestelyihin, joita noudattaen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen voidaan palata. Näiden ohjeiden pohjalta Tampereella on tehty tarkemmat kouluja koskevat ohjeet, jotka jokainen koulu on muokannut omiin koulutiloihinsa parhaiten soveltuviksi. Rehtorit viestittävät ohjeistukset huoltajille perjantaina 8.5.

Tärkeintä on välttää tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja järjestää opetustilat niin, että niissä on normaalia enemmän väljyyttä. Välitunteja porrastetaan ja kouluruokailu on järjestettävä pääsääntöisesti oman luokan tai ryhmän kanssa. Isoja kokoontumisia, kuten kevätjuhlia, ei järjestetä. Myös henkilöstön tulee toimia saman lapsiryhmän kanssa ja hygieniaohjeita on noudatettava tarkasti.

Oikeus saada perusopetusta on perustuslaissa säädetty subjektiivinen oikeus, joka kuuluu yhdenvertaisesti kaikille. Lähiopetukseen siirtyminen koskee siis kaikkia lapsia. Riskiryhmien osallistumisen lähiopetukseen arvioi hoitava lääkäri. Huoltaja päättää aina lapsen kouluun menemisestä, joten terveydenhuollon lausuntoa ei poissaolosta tarvitse kouluun toimittaa. Poissaolosäännöt ovat tässä tilanteessa tavanomaiset eli huoltaja ilmoittaa kouluun, mikäli lapsi ei osallistu opetukseen.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä sanoo, että oppilaiden palattua etäopetuksesta lähiopetukseen, käydään kaikissa kouluissa oppilaiden kanssa keskustelut siitä, minkälaisia kokemuksia etäopetusjaksosta ja normaaliajan koulutyöstä poikkeavista toimintatavoista on ollut.

- Tärkeää on, että ennen lukuvuoden päättymistä kartoitetaan kaikkien oppilaiden osaamisen tilanne. Myös oppimisen, koulunkäynnin tuen sekä oppilashuollon tarpeet selvitetään, jotta lapset voivat siirtyä kesälomalle turvallisin mielin, Järvelä sanoo.

Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaansa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Jos jossakin koulussa tai päiväkodissa todetaan koronavirustartunta, selvitetään onko tapahtunut altistumista. Altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Altistuneiden kartoittaminen ja tartuntaketjujen selvitystyö kuuluvat tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Lääkäri arvioi riskiryhmään kuuluvien lähiopetukseen osallistumisen

Lapset sairastavat äärimmäisen harvoin koronavirustaudin vaikeana. Vaikean sairastamisen riski ei ole lisääntynyt myöskään niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoitotasapainossa. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Hoitava lääkäri arvioi voiko riskiryhmään kuuluva lapsi osallistua lähiopetukseen. Jos oppilaan perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, hänen hoitava lääkärinsä arvioi lapsen mahdollisuuden palata kouluun. Koulujen henkilöstön osalta riskiryhmään kuulumisen määrittelee terveydenhuollon ammattilainen.

Poissaoloa varten ei kouluun tarvitse toimittaa lääkärintodistusta tai lausuntoa, vaan huoltajan ilmoitus riittää. Samoin toimitaan, jos perheenjäsen on riskiryhmäläinen ja tilanne vaatii lapsen poissaoloa koulusta. Huoltaja ottaa yhteyden koululle lapsen poissaolon ilmoittaakseen ja sen myötä asia hoidetaan. Opetuksen uusia poikkeusjärjestelyitä ei tämän lukuvuoden aikana enää ehditä laittaa käytäntöön, mutta oppilaalle voidaan antaa kirjallisia tehtäviä.

Kouluissa vältetään tarpeettomia fyysisiä kontakteja

Koulussa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus, joten koulujen toimintaan ei sovelleta kokoontumisrajoituksia. Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä. Koulussa tulee kuitenkin välttää tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Tampereen kouluihin on toimitettu tarroja ja julisteita muistuttamaan fyysisen etäisyyden pitämisestä.

Kouluissa ei järjestetä isoja yhteistilaisuuksia eikä kokoonnuta auditorioihin. Tänä keväänä ei myöskään järjestetä kevätjuhlia isoina fyysisinä kokoontumisina. Koulun alueella ei saa oleskella muita kuin koulun oppilaita ja henkilökuntaa.

Kouluissa vältetään myös henkilökunnan kokoontumisia, esimerkiksi opettajien kokoukset järjestetään etäyhteyksillä. Henkilökunnan tiloissa noudatetaan kymmenen hengen kokoontumisrajoitusta.

Vuosiluokkien 1-6 opetuksesta vastaa koko lähiopetuksen ajan kunkin luokan oma luokanopettaja. Vuosiluokkien 7-9 oppilaat etenevät oman lukujärjestyksensä mukaisesti. Oppilaat pysyvät pääsääntöisesti samassa opetustilassa, ja opettajat kiertävät. Yläkoulujen valinnaisaineita toteutetaan joustavasti koulun oman suunnitelman mukaan. Välitunnit porrastetaan koulujen oman tarkemman suunnitelman mukaisesti.

Tampereen kouluissa ruokailut toteutetaan pääsääntöisesti luokissa oman luokan tai ryhmän kanssa, jotta ruokailu sujuu turvallisesti ja hallitusti. Kouluruoka tuodaan oppilaille luokkiin sekä viedään sieltä pois. Ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana huolehditaan hyvästä hygieniasta.

Jotta kouluissa pystyttäisiin huomioimaan riittävät turvavälit, hyödynnetään kaikissa kouluissa opetuksen järjestämistä ulkotiloissa. Kouluja on ohjeistettu, että vähintään kahdelle vuosiluokalle järjestetään opetus ulkotiloissa jokaisena koulupäivänä. Lisäksi hyödynnetään perusopetuksen normaalien tilojen lisäksi tällä hetkellä tyhjillään olevia tiloja, kuten Tredun, lukiokoulutuksen, liikuntapalveluiden, Varalan Urheiluopiston sekä Kauppi Sports Centerin tiloja.

Huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on tärkeätä pitää huolta hyvästä käsihygieniasta. Sekä oppilaat että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun, ennen ruokailua, ulkoa sisään tullessa sekä ennen kotiinlähtöä. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos vesisaippuapesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa, joten kouluissa tulee noudattaa myös oikeaa yskimishygieniaa. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa ei suositella maskien käyttöä.

Tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla eikä tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ole todettu. Koulujen siivouksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita. Kaikki kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat pyyhitään riittävän usein. Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

Koulukuljetukset normaalisti, aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään ulkoilupainotteisesti

Koulukuljetukset toteutetaan normaalisti opetukseen osallistuvien oppilaiden mukaan. Huoltajat ilmoittavat normaaliin tapaan poikkeuksista suoraan koulukyyteihin.

Pienten koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoiminta järjestetään pääsääntöisesti ulkona mahdollisimman pienissä ryhmissä. Yhteisiä välineitä ei käytetä.

Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen liittyvät kysymykset ja lisätiedot: oman koulun rehtori ja oman päiväkodin johtaja.


Lisätietoja

Perusopetusjohtaja
Kristiina Järvelä
puhelin 040 800 4678
sähköposti [email protected]

Vastaava rehtori
Petri Peltonen
puhelin 050 525 8561
sähköposti [email protected]

Palvelualueet: Länsi ja keskusta


Vastaava rehtori
Ville Raatikainen
puhelin 040 576 8949
sähköposti [email protected]

Palvelualueet: Koillinen, kaakko ja eteläTeksti Aila Rajamäki

Kuvat Elina Pynnönen