Siirry sisältöön

Asemakaavamuutos Sara Hildénin museon uudisrakennukselle Finlaysonille alkamassa – yleisötilaisuus etänä verkossa torstaina 14.5.2020 klo 16.30–18.00

Julkaistu 8.5.2020 9.26

Tampereen kaupunki selvittää Sara Hildénin taidemuseon sijoittumisen edellytyksiä Finlaysonin alueelle. Uudelle museorakennukselle tehdään asemakaavamuutos, joka koskee Finlaysoninkadun entisen läntisen tehtaanportin tuntumassa olevia kahta tonttia ja katualuetta. Asemakaavatyötä ja sen tavoitteita esittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ja siitä voi antaa palautetta 22.5.2020 saakka. Suunnitelmaa esitellään etäyleisötilaisuudessa torstaina 14.5.2020 klo 16.30–18.00. Osallistumislinkki tilaisuuteen ja lisätietoja löytyy kaavahankkeen verkkosivulta osoitteesta www.tampere.fi/sarahildenfinlayson

Asemakaavamuutoksen suunnittelualueen aluerajaus kartalla.
 

Tilaisuuden seuraamiseen tarvitaan tietokone tai mobiililaite ja verkkoyhteys, sillä tilaisuus lähetetään livenä internetissä. Tilaisuudessa on varattu aikaa kysymysten esittämiselle. Teknisiä ohjeita tilaisuuteen osallistumisesta on koottu lyhyesti kaavahankkeen verkkosivuille.

Asemakaavan muutosalue rajautuu Kuninkaankatuun, Wilhelm von Nottbeckin puistoon, Polttimonkatuun sekä eteläpuolen asuinrakennusten tonttiin. Suunnittelualueen läpi kulkee Finlaysonille johtava sisääntuloväylä Finlaysoninkatu. Alueelle on suunnitteilla myös asemakaavoitusvaiheessa olevan Kunkun parkin pysäköintilaitoksen sisäänkäynti.

Eteläisempi kaavamuutoksen tontti on toimisto-, työpaikka- sekä liikerakennusten käytössä, ja sen suojeltu rakennuskanta on osa historiallista arvoympäristöä. Pohjoisemmalla tontilla sijaitsee vuonna 1987 rakennettu pysäköintilaitos ja portinvartijan rakennus. Tonttien muu alue on lähinnä pysäköintikäytössä olevaa tilaa. Tontit omistaa Tampereen Kiinteistö Invest Oy. Katualueen omistaa Tampereen kaupunki.

Asemakaavan vireille tulon jälkeen alkaa syksyllä kansainvälinen yleinen yksivaiheinen suunnittelukilpailu uudisrakennuksesta. Kilpailun järjestämisestä vastaa Tampereen kaupunki yhteistyössä Sara Hildénin taidemuseon ja säätiön kanssa sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Kilpailun tavoitteita määritellään parhaillaan valmistelutyöryhmässä.

Suunnittelukilpailu käydään asemakaavatyön aikana ja sen rinnalla. Kilpailun jälkeen alueelle tehdään palkittuihin töihin perustuva asemakaavamuutos. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia asemakaavoituksen kaikissa vaiheissa. Asemakaavamuutos on ajoitettu vuodelle 2022, ja sen kerrosalatavoite on noin 5500 kerrosneliömetriä näyttely- ja oheistoimintaa varten.

Sara Hildénin museo on kansainvälisen tason taidekokoelmallaan veto- ja pitovoimatekijä Tampereella. Uudella sijannillaan ja rakennuksellaan se tukee Tampereen läntisen keskustan elinvoimaisuutta ja vahvistaa Finlaysonin alueelle jo muodostuneen kulttuuritoimintojen, vapaa-ajan ja työpaikkojen keskittymän vetovoimaa.

Lisätietoja ja linkki yleisötilaisuuteen https://www.tampere.fi/sarahildenfinlaysonLisätietoja

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Hanna Montonen
puhelin 040 801 6952

Kaavoitusarkkitehti
Jari Vaarma
puhelin 040 187 2685


Teksti Anna-Leea Hyry