Siirry sisältöön

Tampereen raitiotie etenee suunnitellusti kohti valmista - koronavirustilannetta seurataan

Julkaistu 4.5.2020 14.10

Tampereen raitiotien neljäs rakentamisvuosi on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Koronavirustilanteesta huolimatta rakentamistyöt ovat edenneet aikataulussa. Myös raitiotien ensimmäiset koeajot maalis-huhtikuussa Hervanta–Turtola-osuudella saatiin vietyä läpi onnistuneesti.

 

- Alkukevät toi hankkeeseen aivan odottamattomia haasteita, mutta allianssimalli on mahdollistanut meille joustavan tavan edetä tilanteen ehdoilla. Tähän mennessä merkittäviä vaikutuksia ei ole ollut. Virustilannetta seurataan edelleen tarkasti ja tarvittaessa teemme nopeasti toimenpiteitä. Henkilöstön ja hankkeen sidosryhmien terveys ja turvallisuus ovat etusijalla kaikessa tekemisessä, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö kertoo.

Rakentaminen jatkuu viidellä alueella

Tampereen raitiotien neljäs rakentamiskausi on alkanut suunnitellusti. Työt etenevät kaikilla rakennuslohkoilla eli keskustan, Hatanpään valtatien, Kalevan, Hervannan valtaväylän ja Hervannan työalueilla. Viime vuonna valmistui suurin osa Raitiotieallianssin raidetöistä sekä radan rakentamisen ohella tehtävistä katu- ja maanrakennustöistä. Myös raitiovaunuvarikko Hervantaan valmistui joulukuussa.

- Tänä vuonna rakennetaan raitiotien osalta loppuun useimmat katuosuudet, jotta kaikki on valmiina vuoden päästä alkavaan koeliikenteeseen. Töissä painottuvat Hatanpään valtatien raitiotietöiden ja Hämeenkadun kadunrakennuksen ohella varsinkin sähköradan ajojohtimien ja pylväiden sekä teknisten järjestelmien kuten vaihteenohjauksen ja liikennevalojen asennukset. Myös pysäkkikatoksia asennetaan vuoden aikana niin bussi- kuin raitiopysäkeillekin, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Sari Valjus toteaa.

Tampereen raitiotien osan 1 (keskusta–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) rakentaminen etenee aikataulussa ja budjetissa. Hankkeesta on nyt valmiina 84 prosenttia. Projektiaikaa on kulunut 75 prosenttia. Hatanpään valtatien töiden etenemistä seurataan erikseen. Hatanpään valtatien raitiotietöistä on valmiina 13 prosenttia ja projektiaikaa on kulunut 13 prosenttia. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Raitiotierataa on osuudella keskusta–Hervanta–Tays rakennettu jopa suunniteltua nopeammin. Tälle osuudelle kaksoisraidetta tulee yhteensä 15 kilometriä, joista parhaillaan rakennetaan viimeistä eli Hämeensillan osaa. Hatanpään valtatielle kaksoisraidetta tulee noin 650 metriä ja sen rakentaminen alkaa alkukesästä. Hatanpään valtatien raitiotieosuuden rakentaminen käynnistyi viime vuoden marraskuussa.

Hämeenkadulla jatketaan kadunrakennus- ja kiveystöitä kadun molemmilla reunoilla Kuninkaankadun ja Aleksanterinkadun välillä eri kohdissa. Hämeenkadun jalkakäytävä- ja kiveystyöt valmistuvat viimeistään vuonna 2022. Hatanpään valtatien raitiotietyöt valmistuvat vuonna 2021 ja kadunrakennustyöt vuonna 2022.

Raitiotien rakentamistyöt vuonna 2020

KESKUSTA

Pirkankadulla rata on rakennettu Pyynikintorilta Metsolle. Tänä vuonna tehdään valmiiksi jalankulku- ja pyöräilyväylien osuuksia, ajoratojen päällystystöitä ja viheralueiden siistimisiä.

Hämeenpuistossa tehdään tällä hetkellä tulevan kaukokylmälinjan putkitöitä, jotka kannattaa toteuttaa ennen kadun pintojen valmistumista. Kaukokylmätöiden jälkeen rakennetaan valmiiksi Metson edustan puuttuvat liikenteenjakajat ja kiveykset. Raitiotieallianssi rakentaa Hämeenpuiston raitiotieradan ja tekee liittymäalueiden kadunrakennustyöt. Hämeenpuiston alueen viimeistelee kaupunki erillistyönä myöhemmin.

Hämeenkadun kadunrakennus- ja kiveystöitä jatketaan kadun molemmilla reunoilla Kuninkaankadun ja Aleksanterinkadun välillä eri kohdissa. Hämeenkadun raitiotien viimeinen osuus Hämeensillalla valmistuu kesän aikana.

Rautatienkadun, Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun liittymässä jatketaan tänä vuonna loppuun katurakennustöitä ja päällystyksiä.

Itsenäisyydenkadun raitiotierata on valmis. Eteläpuolen ajorata ja jalkakäytävä Yliopistonkadulta Kalevan puistotielle valmistuvat tänä vuonna. Lisäksi tehdään loppuun jalankulku- ja pyöräilyosuuksia, ajoradan päällysteitä, Attilan tukimuurin kiveystyöt ja viheralueiden siistimisiä. Rautatien alittavaan tunneliin valmistuu suojakatos, joka mahdollistaa sillan uusimisen myöhemmin raitioliikennettä häiritsemättä.

Keskustan alueella tehdään tänä vuonna runsaasti myös ajojohtimien ja teknisten järjestelmien asennuksia

HATANPÄÄN VALTATIE

Hatanpään valtatien raitiotien rakentamistyöt on tarkoitus toteuttaa neljässä päävaiheessa vuosina 2020-2022. Ensimmäisenä valmistuu Hämeenkadun ja Suvantokadun välinen osuus, jolla raitiotie- ja bussiliikenne on tavoite aloittaa vuonna 2021. Toinen päätavoite aikataulun osalta on, että koko Hatanpään valtatien raitiotie, mukaan lukien raitiotiepysäkki Sorin aukion kohdalla ja ratavaihteet linja-autoaseman kohdalla, on valmis vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hatanpään valtatiellä ensimmäiset työvaiheet ovat olleet johto-ja putkisiirrot pois tulevan radan alta. Näitä töitä tehdään toukokuuhun saakka useassa kohdassa yhtä aikaa. Samaan aikaan on uusittu Otavalankadun tunnelin vesieristyksiä. Linja-autoaseman vieressä rakennetaan raitiotien sähkönsyöttöasemaa maan alle.

Huhtikuusta alkaen rakennetaan ratapohjia ja myös päällysrakennetyöt eli kiintoraidelaatan ja kiskojen asentaminen aloitetaan alkukesästä jo useassa kohdassa.

KALEVA

Rieväkadulla, Teiskontiellä ja Sammonkadulla viimeistellään kevään aikana ajojohtimien säätöä. Osa töistä tehdään yöaikaan, ja tarvittaessa töiden aikana käytetään liikenteenohjaajia.

Tekunkatu/Kuntokatu-osuudella rata on rakennettu Taysin pysäkille asti. Kekkosentien ylittävän sillan molemmin puolin tehdään nurmirataa toukokuusta alkaen. Lisäksi osuudelle asennetaan ajojohtimet loppuvuoden aikana.

Vieritiellä eli nykyisellä Lääkärintiellä aloitetaan huhtikuussa reunakiven asennukset radan varteen ja tämän jälkeen kenttäkiveyksen tekoa radan ja Lääkärintien väliin. Lisäksi tehdään radan viereisen luiskan sekä Kaupin kampuksen pysäkin ympäristön maisemointia valmiiksi. Ajojohtimet asennetaan alueelle loppuvuonna.

HERVANNAN VALTAVÄYLÄ

Hervannan valtaväylän maisemointityöt sekä suuret raitiotiesillat Hervannan valtaväylän varrella ovat valmiit. Ajojohtimia asennetaan ja säädetään vielä tämän vuoden aikana. Lisäksi jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävän eli Hervannan Baanan kaideasennukset viimeistellään kevään aikana.

HERVANTA

Hervannassa tehdään tänä vuonna loput Insinöörinkadun jalankulku-ja pyöräilyväylien päällystyksistä sekä viheralueista. Samalla tehdään myös viimeistelytöitä Tohtorinpuistossa sähkönsyöttöaseman ympäristössä. Makkarajärvenkadun alueella on jo jatkettu sillan kaukalolaatan töitä. Makkarajärvellä tehdään myöhemmin keväällä sepeliradan osuus loppuun sekä aloitetaan raitiotien nurmiradan tekeminen. Tänä kesänä rakennetaan Hervantajärven raitiopysäkki sekä pystytetään sähköratapylväitä Makkarajärven alueelle. Tohtorinpuiston ja Makkarajärvenkadun raitiotietyöt valmistuvat tänä vuonna.

Raitiotien länsiosan suunnitelmat päätöksentekoon syksyllä

Raitiotieallianssi tekee parhaillaan raitiotien osan 2 (Pyynikintori – Lentävänniemi ja Lielahti) rakentamiseen tähtäävää suunnittelua. Tampereen kaupunginhallitus päätti 20.4.2020 vaiheistuksen periaatteista osana kehitysvaihetta. Raitiotien rakentaminen keskustasta länteen voidaan toteuttaa kahdessa vaiheessa. Valtuuston päätettäväksi tuodaan lokakuussa 2020 raitiotien jatkaminen Pyyninkintorilta Lentävänniemeen siten, että rakentaminen alkaisi osuudella 2A Pyynikintorilta Santalahteen ja jatkuisi osuudella 2B Santalahdesta Lentävänniemeen, kun Näsijärven järvitäytön luvat ovat lainvoimaiset. Rakentaminen osalle 2A alkaisi tällöin päätöksen jälkeen vuosien 2020 ja 2021 vaihteessa.

Raitiotie osalla 2 kulkee Sepänkatua Paasikivenkadulle ja Rantatieltä Hiedanrantaan. Sieltä linja jatkuu edelleen Federleynkadun ja Kehyskadun kautta Lielahdenkatua pitkin Halkoniemenkadulle, jossa Pyhällönpuistossa sijaitsee osan 2 päätepysäkki. Linjalle on suunniteltu yhdeksän pysäkkiä ja raitiotien osalle 2 tulee yhteensä neljä sähkönsyöttöasemaa.

Palautteet:

Palvelupiste Frenckell

sähköposti: [email protected]

puhelin: 03 5656 4400  


Lisätietoja

Tampereen Raitiotie Oy
Toimitusjohtaja
Pekka Sirviö
puhelin 040 334 5798
sähköposti [email protected]

Raitiotieallianssi
Projektipäällikkö
Sari Valjus
puhelin 040 866 1682
sähköposti [email protected]