Siirry sisältöön

Tampereelle laaditaan kaupunkipuulinjaus

Julkaistu 28.4.2020 10.13

Tampereen kaupunki on käynnistänyt kaupunkipuulinjauksen laadinnan, jotta Tampereen vehreä ilme säilyisi tuleville sukupolville. Linjauksella halutaan lisätä tietoa kaupunkipuiden merkityksestä ja turvata puiden hyvinvointi ja niihin liittyvät ekologiset, esteettiset ja kulttuuriset arvot. Sillä myös ohjataan istutettavien puiden lajistoa monimuotoisemmaksi ja varmistetaan kaupunkipuuston säilyminen muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

Puita ja sinililjoja Koskipuistossa
 

Kaupunkipuulinjaus ohjaa julkisten puistojen, katualueiden ja kiinteistöpihojen puiden käyttö- ja hoitoperiaatteita. Sen avulla neuvotaan ja ohjataan myös yksityiskiinteistöjen pihapuiden käyttöä. Valtaosa vihreää kaupunkikuvaa tuottavasta kaupunkipuustosta kasvaa yksityiskiinteistöjen piha-alueilla. Siksi on tärkeää tukea ja kannustaa kiinteistön omistajia oman puuomaisuuden hoitoon ja lisäämiseen.

Puilla kaupunki viihtyisämmäksi, monimuotoisemmaksi ja hiilineutraalimmaksi

Kaupunkivihreä on olennainen osa viihtyisää kaupunkitilaa. Kaupunkipuustolla voidaan tuottaa ilmeikästä, omaleimaista ja kaikilla aisteilla koettavaa vehreää kaupunkiympäristöä. Puut myös sitovat ilmassa olevaa hiilidioksidia ja pienhiukkasia, tuottavat happea, käsittelevät hulevesiä, edistävät kaupungissa elävien eläinten elinmahdollisuuksia tarjoamalla suojaa ja ruokaa.

–Kaupunkipuulinjauksen taustalla ovat useat kaupungin strategiset tavoitteet, ohjelmat, linjaukset ja toimintamallit. Niissä on asetettu tavoitteita luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi, kaupunkikuvan kohentamiseksi, hyvän elinympäristön tuottamiseksi ja tamperelaisen kulttuurihistorian säilyttämiseksi. Tampereen tavoitteena on myös olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupunkipuulinjauksella tuetaan näiden tavoitteiden saavuttamista, toteaa ympäristösuunnittelija Jyrki Lehtimäki.

Kaupunkipuulinjauksen on määrä valmistua kesän 2020 aikana. Linjaus viedään hyväksyttäväksi yhdyskuntalautakuntaan.

Ilmianna itsellesi tärkeä puu Instagramissa

Kaupunki haastaa asukkaita tuomaan esiin itselle tärkeitä ja merkittäviä puita somessa. Kuvahaasteen tunniste on #tamperepuut. Kuvahaasteella halutaan innostaa kaupunkilaisia katsomaan puita ja huomaamaan niiden arvo. Lempipuu voi olla paitsi puisto- tai katupuu myös pihalla kasvava tonttipuu, taimesta vanhaan puuyksilöön saakka.

Touko-kesäkuun vaihteessa karttakysely kaupunkipuista

Touko-kesäkuun vaihteessa kaupunkilaiset pääsevät merkitsemään itselle tärkeitä puita kartalle kuvin ja tarinoin, joten someen laitettuja kuvia voi säästää tähänkin tarkoitukseen tai ottaa uusia. Karttakyselyssä asukkaat voivat kertoa myös, mihin paikkoihin puita tarvittaisiin lisää. Kaupunkilaisten näkemyksistä ja kuvista tehdään kooste puulinjauksen yhteyteen, ja ne viedään myös kaupunkisuunnittelijoiden tiedoksi ja hyödynnettäväksi.

Lisätietoa Tampereen kaupunkipuulinjauksesta löydät verkosta www.tampere.fi/kaupunkipuut


Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Jyrki Lehtimäki
puhelin 044 423 5405
sähköposti [email protected]

Kaupunginpuutarhuri
Timo Koski
puhelin 050 345 7568
sähköposti [email protected]


Teksti Hanna Tajakka, Tarja Nikupaavo-Oksanen