Siirry sisältöön

Sara Hildénin taidemuseon uuden rakennuksen suunnittelu etenee

Julkaistu 27.4.2020 15.57

Tampereen kaupunki ja työeläkeyhtiö Varman omistama Tampereen Kiinteistö Invest Oy ovat solmineet ehdollisen yhteistyösopimuksen museolle tarkoitetun tontin asemakaavoituksen valmistelusta. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen 27.4.2020.

Sara Hildénin taidemuseo toimii nykyään Särkänniemen alueella. Museo tarvitsee lisätilaa näyttelytoiminnan kehittämiseen ja oman kokoelman esillä pitämiseen. Nykyinen museorakennus on huonossa kunnossa ja vaatisi joka tapauksessa perusparannusta. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi syksyllä 2019 linjauksen, jonka mukaan kaupunki ja Varma yhteistyössä Sara Hildénin säätiön kanssa selvittävät museon sijoittumista Finlaysonin alueelle.

– Yhteistyösopimus on jälleen uusi askel kohti uutta rakennusta, joka parantaa taidemuseon toimintaedellytyksiä monin eri tavoin. Uuden rakennuksen sijoittuminen Finlaysonin alueelle vahvistaisi Tampereen keskustan länsipuolen elinvoimaa ja vetovoimaa. Lisäksi se sopii oivallisesti osaksi hakuamme Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Kiitän Varmaa ja Sara Hildénin säätiötä, jotka ovat olleet mukana tekemässä ison investoinnin pohjatöitä, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Nyt hyväksytyn yhteistyösopimuksen mukaan Finlaysonin alueen maanomistajat Varma ja Tampereen kaupunki kehittävät rakentamiskelpoisen tontin taidemuseolle. Asemakaavan valmistelua varten järjestetään taidemuseon suunnittelukilpailu Suomen Arkkitehtiliiton kanssa ja heidän kilpailusääntöjen mukaisena kansainvälisenä yleisenä arkkitehtuurikilpailuna. Arkkitehtuurikilpailun kustannukset jaetaan osapuolten kesken puoliksi. Alustava arvio kilpailun toteutuksesta on noin 240 000 euroa. Asemakaavamuutoksen jälkeen muodostettava tontti luovutetaan perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle, jonka osakkaita tulevat olemaan työeläkeyhtiö Varman ja kaupungin lisäksi Sara Hildénin säätiö.

Kaupunki vastaa asemakaavan muutosprosessista. Nyt hyväksytyllä yhteistyösopimuksella sovitaan ainoastaan asemakaavamuutoksen käynnistämisestä, kehittämiseen liittyvien kustannusten jakamisesta ja periaatteista koskien tulevaa rakennusoikeuden luovutusta. Tampereen kaupunki ei voi ennen kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen nähtäville asettamista tehdä sitovia sopimuksia kaavan toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Tarkemmin asiasta sovitaan kaavaehdotuksen oltua julkisesti nähtävillä.

Sara Hildénin taidemuseon sijoittuminen Finlaysonin alueelle parantaisi Tampereen läntisen keskustan elinvoimaisuutta. Se tukisi myös Varman tavoitteita vahvistaa Finlaysonin alueelle jo muodostuneen kulttuurin, vapaa-ajan ja työpaikkojen keskittymää. Sara Hildénin taidemuseon näyttelyissä vierailee vuosittain 40 000–100 000 kävijää. Uusi rakennus ja keskeinen sijainti varmistaisivat museolle tarkoituksenmukaiset tilat ja parantaisi kansainvälisten näyttelyiden järjestämisen edellytyksiä.

Yhteistyösopimuksen hyväksyminen käynnistää asemakaavamuutoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma muutoksen kohteena olevasta alueesta tulee nähtäville toukokuun alussa. Kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu on tarkoitus käynnistää elokuussa 2020.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu