Siirry sisältöön

Tietyille kaupungin yritystonttien vuokralaisille esitetään vuokrahelpotuksia koronapandemian vuoksi

Julkaistu 23.4.2020 13.37

Tampereen kaupunginhallituksen käsittelyssä on ensi maanantaina, 27. huhtikuuta 2020, kaupungin yritystonttien vuokralaisille annettava helpotus maanvuokrien maksuun. Kaupunginhallitus päättää siitä, annetaanko niille yritystonttien vuokralaisille, joiden toimintaan koronaviruksesta aiheutuva poikkeustilanne vaikuttaa, mahdollisuus hakea vapautusta vuokranmaksusta.

Esityksen mukaan vuokravapautusta myönnetään enintään 3 kuukauden ajalta. Vapautuksen hakumahdollisuus koskee yritystonttien vuokralaisia, jotka käyttävät tonttia tai sillä olevaa rakennusta pääasiallisesti yritystoimintaan. Kaupungilla on yritystonttien maanvuokrasopimuksia noin 330, ja niistä perittävä maanvuokra on kaikkiaan noin 6 miljoonaa euroa vuodessa.

Koronapandemian hallitsemattoman leviämisen ehkäisemiseksi tehtävät toimenpiteet vaikuttavat jo aiemmin vuokravapautusta saaneiden tilavuokralaisten lisäksi vastaavaa rajoitusten ja kieltojen alaista toimintaa harjoittavien yritysten ja yhteisöjen toimitiloihin, jotka sijaitsevat kaupungin vuokraamalla yritystontilla.

Maksuvapautuksen saadakseen tontinvuokralaisen on osoitettava, että poikkeustilanteella on ollut merkittävä vaikutus yrityksen toimintaedellytyksiin ja liikevaihtoon tai, että sillä on ollut muu erityisen merkittävä negatiivinen vaikutus toimintaan.

Haku aukeaa kaupunginhallituksen päätöksenteon jälkeen

Tarkemmat tiedot vuokravapautuksen hakemista, vaadittavista liitetiedoista ja hakulomakkeet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla www.tampere.fi/yritystontit. Haku aukeaa vasta sitten, kun kaupunginhallitus on käsitellyt ja päättänyt asiasta (27.4.).

Suunnitelman mukaan hakemukset tulee jättää 31. toukokuuta 2020 mennessä, ja kaupunki käsittelee ne hakemusajan päätyttyä. Hakemukset aiotaan käsitellä ennen kaupunginhallituksen hyväksymän laskujen maksuaikojen lykkäyksen päättymistä 30. kesäkuuta 2020.

Vuokralaisen tulee toimittaa hakemuksensa liitteenä kaupungille tilintarkastajan tai kirjanpitäjän lausunto koronatilanteen vaikutuksesta yrityksen liikevaihtoon ja/tai toimintaedellytyksiin.

Kaupunki voi pidättäytyä maksuvapautuksen myöntämisestä osin tai kokonaan. Esimerkiksi jos yritystontin vuokralainen ei ole huolehtinut maanvuokrasopimuksen mukaisten velvoitteiden hoitamisesta, kuten laiminlyömällä vuokranmaksuvelvollisuutensa ennen koronapandemian aiheuttamien rajoitteiden alkua. Vapautusta ei myöskään saa, jos koronapandemialla ei ole maanvuokralaisen toiminnan kausiluonteisuudesta tai muusta syystä johtuen merkittävää vaikutusta liiketoiminnan edellytyksiin.

Ketkä voivat hakea vapautusta?

Vapautusta voivat hakea yritykset, joiden toiminnan valtio, kaupunki tai muu viranomainen on päätöksellään tai linjauksella käytännössä kieltänyt. Näitä ovat esimerkiksi jäähallit, sisäliikuntatilat, muut urheilutilat, opetustilat, museot, teatterit, kulttuuritalot, harrastustilat ja - paikat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset, ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat.

Vapautus koskee myös niitä tontinvuokralaisia, jotka vuokraavat tontilla olevia tiloja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Edellytyksenä kuitenkin on, että tontinvuokralainen on itse ennen hakemuksen jättämistä todennetusti myöntänyt näiden tilojen vuokralaisille vähintään maanvuokran vapautusta vastaavan vapautuksen tilojen vuokrasta.

Myös muille yritystonttien vuokralaisille voidaan myöntää vapautus maanvuokran maksamisesta osin tai kokonaan, kuitenkin enintään 3 kuukauden ajalta, jos se on koronapandemiasta johtuvista syistä erityisen perusteltua.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]

Tonttipäällikkö
Pasi Kamppari
puhelin 040 779 5615
sähköposti [email protected]
Yritystontit


Teksti Raija Lindell