Siirry sisältöön

Pirkanmaalla laaditaan sosiaali- ja terveydenhuollolle yhteinen järjestämissuunnitelma

Julkaistu 21.4.2020 15.53

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat laativat vuoden 2020 aikana sosiaali- ja terveydenhuollolle yhteisen järjestämissuunnitelman vuosille 2020 - 2025. Lakisääteisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman lisäksi Pirkanmaa tekee ensimmäistä kertaa yhteisen suunnitelman myös sosiaalihuollolle.

Yhteisellä suunnitelmalla halutaan edistää sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittamista, asiakaslähtöisyyttä sekä parantaa tuottavuutta.

Järjestämissuunnitelma on strateginen palveluiden kehittämisen ja alueellisen yhteistoiminnan asiakirja. Siinä sovitaan muun muassa kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.

Palvelujen järjestämiselle vuosille 2020 - 2025 on valittu viisi painopistettä kansallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistavoitteiden, Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman sekä Pirkanmaalla havaittujen ilmiöiden perusteella:

 1. Parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta
 2. Varmistetaan asiakaslähtöisesti sote-palvelujen yhteensovitus ja yhdyspinnat muihin palveluihin
 3. Kehitetään palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta
  - Tuottavuuden parantaminen
  - Riittävät resurssit ja osaava henkilöstö
 4. Siirretään painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön
  - Omaehtoisuus ja digitaaliset palvelut
  - Yhteiskehittäminen ja yhteistuottajuus
 5. Kehitetään johtamista ja tiedolla johtamista
  - ICMT
  - Talousosaaminen
  - Tavoitteellinen johtaminen

Valittuja painopisteitä ja tarkentavia palvelukokonaisuuksia voi kommentoida verkkolomakkeella 27.4.2020 asti. Järjestämissuunnitelmaluonnosta käsiteltiin Pirkanmaan sote-foorumin webinaarissa 17.4.2020. Webinaarin tallenteeseen sekä tilaisuudessa esitettyyn materiaaliin voi tutustua Tampereen kaupungin verkkosivuilla 7.5.2020 saakka:

Toukokuussa luonnos käy Pirkanmaan kunnissa lausuntokierroksella. Järjestämissuunnitelman hyväksymisestä päätetään alkusyksystä kunnissa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Mika Vuori
puhelin 040 806 3132
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö
Kristiina Lumme
puhelin 044 481 1052
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala