Siirry sisältöön

Tamperelaisilta kysyttiin näkemyksiä kaupungin päihdetilanteeseen

Julkaistu 21.4.2020 12.46

Tampereen kaupunki kysyi kaupunkilaisilta näkemyksiä siitä, minkälainen päihdetilanne heidän mielestään Tampereella on.

Kysely toteutettiin kaikille avoimena verkkokyselynä viime vuoden marraskuussa ehkäisevän päihdetyön viikon aikana. Kyselyllä kartoitettiin tamperelaisten näkemyksiä liittyen alkoholin ja tupakkatuotteiden käyttöön, huumekokeiluihin sekä rahapelaamiseen.

Kyselyyn vastasi yhteensä 504 asukasta. Vastaajista sukupuolensa ilmoittaneista miehiä oli 155 ja naisia 320. Alle 18-vuotiaita oli 26 %, 18-30-vuotiaita 17%, 31-45-vuotiaita 28%, 46-60-vuotiaita 18% yli 60 vuotiaita 11%. Kysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2018, jolloin kyselyyn osallistui 151 vastaajaa. Kysely on tarkoitus toteuttaa jatkossa kahden vuoden välein.

Vastaajat kertoivat havainneensa enemmän alkoholin, tupakkatuotteiden ja huumeiden välittämistä alaikäisille kuin edellisvuonna. Toisaalta vähittäismyyntipaikkojen omavalvonta näyttää olevan tehokasta, sillä entistä harvempi oli huomannut tilanteita, joissa nuorelta näyttävän ikää ei olisi tarkistettu päihteitä ostettaessa tai rahapelejä pelatessa.

Suurin osa vastaajista kertoi, että Tampereella tulisi puuttua nykyistä enemmän alaikäisten huumekokeiluihin ja käyttöön. Vastaajien mielestä alaikäisten tupakkatuotteiden ja alkoholin käyttöön sekä rahapelaamiseen tulisi puuttua, vaikka suhtautuminen ei ole niin tiukkaa kuin vuonna 2018. Vastaajista joka kolmas kertoi, että humalajuomiseen suhtaudutaan liian vapaasti. Erityisesti rahapeliautomaattien määrää toivottiin vähennettävän.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään osana kaupungin ehkäisevän päihdetyön toiminnan toteuttamista ja kehittämistä.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Johanna Riippi
puhelin +358408062736
sähköposti if.erepm[email protected]


Teksti Aila Rajamäki