Siirry sisältöön

Tampere aloittaa yhteistoimintaneuvottelut koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi

Julkaistu 20.4.2020 15.56

Tampereen kaupunginhallitus päätti maanantaina 20.4. yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi. Neuvottelut koskevat sivistyspalvelujen ja Tampereen kaupunkiliikenteen henkilöstöä sekä mahdollisia muita tehtäviä, joissa työ on vähentynyt olennaisesti eli noin tuhatta henkilöä.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilöstön tarve on kasvanut, mutta monien muiden kaupungin tarjoamien palvelujen kysyntä ja tarve on vähentynyt. Osa palveluista on suljettu tai toiminta on supistunut valtioneuvoston päätöksen perusteella. Työn vähentymistä koronavirusepidemian johdosta on selvitetty kyselyllä kaupungin eri toimintayksiköihin. Työn vähentymiseen on jo reagoitu tarjoamalla muuta työtä omassa toimintayksikössä tai muualla kaupunkiorganisaatiossa. Toissijaisesti on hyödynnetty vuosilomasuunnittelua.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan muun työn tarjoamista ja vaihtoehtojen selvittämistä kuten mm. vuosilomasuunnittelua jatketaan niin valtioneuvoston päätöksen perusteella suljettujen palveluiden kuin muidenkin tehtävien osalta. Työn vähentymisen kestoa ja lopullista laajuutta on tässä vaiheessa hyvin vaikea arvioida. Tarkoituksenmukaista on varautua tilanteeseen yhteistoimintaneuvotteluilla ja yhteistyössä henkilöstön kanssa hakea ratkaisuja tilanteeseen.

Kutsu yhteistoimintaneuvotteluihin työntekijäjärjestöille lähetetään heti kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen. Viiden päivän kuluttua kutsun lähettämisestä alkaa minimissään 14 päivän neuvotteluaika. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa uudelleen neuvottelujen päätyttyä käsittely neuvottelujen jälkeen ja päättää mihin toimenpiteisiin kaupunki ryhtyy. Mikäli henkilöstöä päätetään lomauttaa, on lomautuspäätös toimitettava työntekijöille kuukautta ennen lomautuksen alkamista.

Mahdollisten toimenpiteiden tarkemmasta kohdentumisesta ja kestosta ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa. Mahdolliset lomautukset kestävät kuitenkin enintään 90 päivää. Asia tarkentuu valmistelun edetessä. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen jatkotoimista päättää kaupunginhallitus.


Lisätietoja

Pormestari
Lauri Lyly
puhelin +3585068293
sähköposti [email protected]

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Henkilöstöjohtaja
Niina Pietikäinen
puhelin 040 707 9147
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu