Siirry sisältöön

Tonttihakuun Tampereella lähivuosina tulevia alueita - tiedot päivitetty

Julkaistu 16.4.2020 12.22

Yhtiömuotoisia tontteja koskeva Tampereen kaupungin tonttihakuohjelmointi on päivitetty vuosille 2020–2024. Tonttihakuohjelmointi kertoo, millaista tonttitarjontaa Tampereella on tulevaisuudessa. Siitä selviää kunakin vuonna avoimeen tonttihakuun ja erilaisiin kilpailuihin haettavaksi tuleva rakennusoikeuden määrä. Kilpailut ja niiden tavoitteet tarkentuvat suunnittelun edetessä.

 

Tonttihakuohjelmointi perustuu vuosittain laadittavaan asemakaavoitusohjelmaan ja arvioituun yhdyskuntarakentamisen aikatauluun luovutettavaksi tarkoitetuilla alueilla. Ohjelmointi tehdään viisivuotiskaudeksi.

– Kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon on tänä vuonna tarkoitus luovuttaa 30 000 kerrosneliömetriä eri puolilta kaupunkia. Rakentamisessa painotetaan energiatehokkaita ratkaisuja, hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen laskentaa. Tavoitteena on lisätä nuorisoasuntoja myös tuen tarpeessa oleville nuorille sekä puurakentamista että ryhmä- ja osuuskuntarakentamista, kertoo apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Asuntorakentamiseen tarkoitettuja tontteja asetetaan haettavaksi niin pian, kun ne ovat rakentamiskelpoisia eli muun muassa kadut, vesi- ja viemärijärjestelmät ovat toteutuksessa. Pääsääntö on, että hakuja on kahdesti vuodessa.

Tonttihakuohjelmoinnissa esitetään myös kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon haettavaksi laitettavan vuosittaisen rakennusoikeuden osuus. Yksityisten maanomistajien asemakaavahankkeisiin liittyvien maankäyttösopimusten ja/tai yhteistyössä vuokraoikeuden haltijan kanssa tehtävien asemakaavojen kautta kaupungin omistukseen ja tonttihakuun tuleva rakennusoikeuden määrä esitetään yhtenä lukuna taulukossa. Tällaisia hankkeita on vireillä eri puolilla kaupunkia.

– Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon riittävyyden varmistamiseksi tontteja voidaan luovuttaa neuvottelumenettelyllä kaupunkikonserniin kuuluvien vuokra-asuntoyhteisöjen omaan vuokra-asuntotuotantoon, kertoo kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm.

Kohtuuhintainen tuotanto tarkoittaa sekä ARA-rahoituksella (pitkä ja lyhyt korkotuki) toteutettavaa että kuntien omaa, ARA-vuokratasoa vastaavaa, vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma, joka ei painotu vahvasti pienasuntoihin.

– Asuntojakaumaa koskevat tavoitteet määritellään tarvittaessa tarkemmin aluekohtaisesti perustuen tietoon nykyisestä asuntokannasta ja muista alueellisista erityispiirteistä. Tontinluovutuksella edistetään asuinalueiden hyvinvointia ja tasapainoista asukasrakennetta, kertoo Ekholm.

Ohjelmointi palvelee rakentajia ja rakennuttajia

Tonttihakuohjelmointi hyödyttää tonttihakujen ja -kilpailujen valmistelutyötä. Tonttipäällikkö Aila Tauran mukaan myös rakentajat ja rakennuttajat ovat kiitelleet tonttihakuohjelmointia. He pitävät hyvänä sitä, että näkevät jo etukäteen, miltä alueilta tontteja on tulossa hakuun.

Millaisia painotuksia ja tavoitteita on annettu vuosille 2020–2024?

Vuonna 2020 tontinhakuohjelmoinnissa painottuvat puurakentaminen, ryhmä- ja osuusrakentaminen sekä perheasunnot (esim. Kaleva) ja muut yhteisöllisyyttä tukevat ratkaisut. Nuorisoasumisen, myös tuen tarpeessa oleville nuorille, kehittäminen jatkuu. Tavoitteina ovat hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen laskenta ja energiatehokkaat ratkaisut.

Vuonna 2021 puurakentamisen ja/tai ryhmä- sekä osuuskuntarakentamisen teemaa jatketaan, samoin nuorisoasumista kehitetään edelleen. Lisäksi tavoitteena on käynnistää hiilineutraalin asuinkorttelin rakentaminen. Esim. yhteiskäyttötalo jossa jakamistalous on keskiössä (tavaroiden ja tilojen yhteiskäyttömahdollisuudet älyratkaisuin), tilat muuntojoustavia, autoton talo/kortteli + liikkumisen palvelut.

Vuonna 2022 tavoitteet edelleen puurakentamisessa ja/tai ryhmä- ja osuuskuntarakentamisessa. Tavoitteena on kaupunkivihreä talo: monimuotoisuuden huomioiva, luontoperäisiä ratkaisuja. Asumisen älykkäitä ratkaisuja kuten sähkön ja lämmityksen kulutusjoustoa, aurinkoenergian passiivista ja aktiivista hyödyntämistä ja energian varastointi-ratkaisuja painotetaan. Tavoitteena hiilineutraali asuinkortteli. Nuorisoasumisen, myös tuen tarpeessa oleville nuorille, kehittäminen jatkuu.

Vuonna 2023 tontinhakuohjelmoinnissa painotetaan edelleen puurakentamista ja/tai ryhmä- ja osuuskuntarakentamista. Tavoitteena on älykäs energiatalo: älykkäät ratkaisut kuten sähkön ja lämmityksen kulutusjousto, aurinkoenergian passiivinen ja aktiivinen hyödyntäminen, energian varastointi, rakennuksen tietomallin hyödyntäminen suunnittelusta aina käyttöön asti.

Vuonna 2024 jatkuvat painotukset puurakentamiseen ja/tai ryhmä- ja osuuskuntarakentamiseen, nuorisoasumiseen, myös tuen tarpeessa oleville nuorille. Tontinluovutuskilpailuja tulossa mm. taidemuseolle, Viinikanlahden puhdistamon alueelle ja Härmälän leirintäalueelle ja Ruotulaan. Tavoitteissa painottuu kiertotalouden mukaisuus talonrakentamisessa kerrostalon tai korttelin kokoluokassa, mm. kierrätettyjen elementtien, maamassojen ja uusiomateriaalien käyttö.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]

Tonttipäällikkö
Aila Taura
puhelin 050 351 8256
sähköposti [email protected]

Asuminen, yhtiömuotoiset asuntotontit


Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell