Siirry sisältöön

Tammerkosken koulutalossa aloitetaan kesällä sisäilmakorjaukset

Julkaistu 15.4.2020 17.47

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 15.4.2020 Juhannuskylän koulun Tammerkosken koulutalon sisäilmakorjausten hankesuunnitelman ja tarveselvitys merkittiin tiedoksi. Asiaa käsitellään ensi viikolla myös sivistys- ja kulttuurilautakunnassa. Koulutalon vanhempi osa kärsii sisäilmaongelmasta. Kellarikerros on tehtyjen kuntoselvityksien ja -tutkimuksien mukaan kokonaisuudessaan perusparannusluonteisten korjausten tarpeessa. Koulussa on 603 oppilasta.

Suunnitelmien, tilaohjelman ja esiselvitysten perusteella kustannusarvio on 1,4 miljoonaa euroa. Hanke pyritään aloittamaan alkukesän aikana. Tämä mahdollistaisi toiminnan kannalta haastavien purku- ja maanrakennustöiden toteuttamisen pääasiassa kesäsulun aikana. Varsinaiset rakennustyöt toteutetaan ensi syksyn ja talven aikana.

Hanke käsittää koulun kellarikerroksen sisäilma- ja rakennekorjaukset, vanhojen alapohjien purkamisen ja uudelleen rakentamisen, sekä tilamuutostyöt ja LVISA-järjestelmien perusparannuksen hankealueella. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen ja sisäilman laadun paranemiseen. Hankkeeseen sisältyy myös rakennuksen ulkopuolen sokkelien vesieristystyöt, kellarin huoltoluiskan korjaukset sekä sadevesiviemäri- ja salaojatyöt.

Tilojen perusjärjestys säilyy pääosin ennallaan. Joitakin toiminnallisuutta ja oppimisympäristöä parantavia muutoksia tehdään kellaritiloissa.

Juhannuskylän koulun oppilasmäärä on pysynyt hyvin tasaisena viime vuosien ajan. Väestösuunnitteen (2020) mukaan oppilasmäärä on kasvussa alueella. Koulun painotusten vuoksi kouluun tulee oppilaita myös oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.

- Juhannuskylän yhtenäiskoulu pysyy palveluverkossa myös tulevaisuudessa. Korjaukset ovat välttämättömät, jotta perusopetuspaikat pystytään järjestämään kaikille kasvavan alueen lapsille. Lisäksi Tammerkosken koulutaloon saadaan korjausten myötä tilat erityisen tuen alueelliselle luokalle, kertoo apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Tammerkosken koulutalon ensimmäinen osa valmistui vuonna 1924 ja laajennusosa vuonna 1964. Vanhempaan osaan on tehty vuosien mittaan useita peruskorjaus- ja perusparannusluonteisia osakorjauksia, viimeksi 1990-luvulla.

Juhannuskylän koulun perusopetuksen henkilökunnan määrä on tällä hetkellä 76, josta Tammerkosken koulutalossa työskentelee noin 54 henkilöä.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell