Siirry sisältöön

Anna palautetta väylien talvikunnossapidosta

Julkaistu 15.4.2020 11.22

Miten katujen, pyöräteiden ja jalkakäytävien auraus ja hiekoitus onnistui tänä talvena? Talvikunnossapidosta voi antaa palautetta vastaamalla verkkokyselyyn osoitteessa www.tampere.fi/kunnossapitokyselyt. Kysely on avoinna perjantaihin 8.5.2020 saakka.

Pesuauto puhdistaa jalkakäytävää sepeleistä
 

Voit antaa arvosanan 0–5 väylien laatutasosta ja toimenpideajoista eli siitä, kuinka nopeasti väylät saadaan kuljettavaan kuntoon. Kyselyssä voi antaa myös vapaamuotoista palautetta esimerkiksi hiekoitussepelin poistosta talven jäljiltä. Sepelinkeruukin lasketaan talvikunnossapitotehtäviin.

Kysely järjestetään vuosittain, ja tuloksia hyödynnetään talvikunnossapidon laadun seurannassa ja parantamisessa. Talvihoidon laatua seurataan myös kunnossapidon vikailmoitusjärjestelmään ja palvelupiste Frenckelliin tulleiden palautteiden määrän ja aihealueiden perusteella sekä pistokoekierroksin. Talvikunnossapidon laadusta raportoidaan yhdyskuntalautakunnalle vuosittain.

Arvosana on ollut vuosina 2012–2019 keskimäärin 2,4. Kaupunkilaiset antoivat edellisen talven 2018–2019 kunnossapidosta keskimääräistä huonomman arvosanan, joka oli 1,8. Pääkatujen talvihoito sai vastaajilta aikaisempien vuosien tapaan parhaimmat arvosanat. Eniten parannettavaa kyselyn tulosten perusteella on asuntokatujen talvihoidossa.

Talvikunnossapidon vastuut määräytyvät katujen puhtaana- ja kunnossapitolain mukaan. Katujen ajoratojen, torien, aukioiden sekä kävely- ja pyöräteiden talvihoidosta vastaa kaupunki. Jalkakäytävän talvihoidosta vastaa jalkakäytävän viereisen kiinteistön haltija eli huoltofirma tai pientalon omistaja. Kaupunki auraa ensimmäisenä I-luokan pääväylät, seuraavaksi II-luokan bussireitit ja viimeisenä III-luokan asuntokadut.

Suora linkki kyselyyn:


Lisätietoja

Infrahallintapäällikkö
Kimmo Myllynen
puhelin 040 806 4794


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Tuuli Oinonen