Siirry sisältöön

Tampere haluaa tukea investointisuunnitelmalla koronaepidemian jälkeistä talouden elpymistä

Julkaistu 6.4.2020 17.13

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 6.4.2020 maankäytön ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma vuosille 2021-2035. Jatkovalmisteluun hyväksyttiin keskimääräinen 232 miljoonan euron tavoitetaso vuosille 2021-2024.

Maankäytön ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma (PALM) on osa kaupungin talous- ja strategiaprosessia. Kaupunginhallitus piti tärkeänä, että kaupunki omalla toiminnallaan tukee seudun talouden elpymistä mm. työllisyyttä tukivilla investoinneilla koronakriisin jälkeen.

PALM-suunnittelmassa sovitetaan yhteen palvelujen, asumisen, liikenteen ja maankäytön yhteensovittamista. Tavoitteena on tehostaa investointien ohjausta. PALM-suunnitelmassa on esitetty peruskaupungin, liikelaitosten sekä merkittävien tytäryhtiöiden suunnitellut investoinnit vuosille 2021-2035. Suurin osa PALM-suunnitelmaan kuuluvista investoinneista kohdistuuu talonrakennukseen eli uudisrakentamiseen ja perusparannuksiin.

Investointisuunnitelmalla vahvistetaan kaupungin mahdollisuuksia toimia elvyttävästi korona-epidemian aiheuttamaan talouskriisiin. Kaikkia koronaviruksen mahdollisia vaikutuksia PALMin-suunnitelmaan ei ole vielä ollut mahdollista arvioida. Jatkovalmistelussa onkin varauduttava siihen, että PALM-suunnitelmaa joudutaan tarkentamaan ja aikatauluihin tulee muutoksia.

Alustavassa PALM-suunnitelmassa peruskaupungin ja liikelaitosten investointien kokonaismäärä vuosina 2021-2035 on noin 3,1 miljardia euroa eli vuosittain keskimäärin 206,2 miljoonaa euroa. Talonrakennusinvestoinneista korjausrakentamisen osuus on 762,2 miljoonaa euroa ja uudisrakentamisen osuus 349,3 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointien suunnittelu ja aikataulutus on vielä osittain kesken mahdollisen sote-uudistusten myötä. On kuitenkin nähtävissä, että esimerkiksi Koukkuniemen alueen kehittäminen vaatii useiden rakennusten perusparannusta.

Yhdyskuntarakentamisen osalta kiinteän maaomaisuuden PALM-investointeihin on suunniteltu kohdistuvan yhteensä 513,5 miljoonaa euroa, joista 52,5 miljoonaa euroa maanhankintaan ja 86,4 miljoonaa euroa maanjalostuksen (mm. pilaantuneen maan puhdistukset, johtosiirrot ja maan esirakentaminen). Uudisalueiden perusinfrastruktuuriin eli esimerkiksi katujen ja puistojen rakentamiseen suunnitellaan kohdistuvan 218,6 miljoonan euron investoinnit vuosina 2021-2035. Kehitysohjelmiin PALM-investoinneiksi on arvioitu 156 miljoonaa euroa 15 vuoden aikana.

PALM-suunnitelman yhteydessä on maankäytön toteutusohjelma. Sen tavoitteena on taloudellinen ja tasapainoinen kaupunkirakenteen kehitys sekä kaupungin veto- ja pitovoiman kehittäminen. PALMissa maankäytön toteutusohjelma perustuu siihen, että rakentaminen jakautuu usealle alueelle ja uusia rakentamisen alueita otetaan toteutukseen vaiheittain. Tällöin pystytään tarjoamaan useita erilaisia kohteita asukkaille ja rakentajille, kuten kysynnän on todettu jakautuvan. On todennäköistä, että joidenkin kohteiden ajoitusmahdollisuuksia joudutaan arvioimaan ja lomittamaan eri vuosille.

Mittakaavaltaan ja kustannuksiltaan merkittävimpiä asuntorakentamisen kohteita ovat Asemakeskus, Hiedanranta, Särkänniemi ja Viinikanlahti. Muita suurempia täydennysrakentamisen alueita ovat Haukiluoma-Tesoma, Kaleva-Hakametsä, Lakalaiva-Peltolammi ja Hervanta. Pientalotonttitarjontaa tulee yhtiömuotoisen rakentamisen lisäksi lähivuosina Västinginmäen ja Ojalan uusille alueille.

Työpaikka-alueiden rakentamisessa työpaikkojen määrän kannalta keskeisimpiä alueita ovat keskustan ja aluekeskusten lisäksi yliopistojen ja korkeakoulujen kampusalueet. Uudet merkittävät tuotannollisen toiminnan työpaikka-alueet ovat Kolmenkulman ja Haapakorven (ent. Aitovuoren) alueet.

Kaupunginhallituksen linjausten pohjalta valmistellaan talousarviokehykseen ja taloussuunnitelmaan esitettävät investoinnit. Talousarvion ja investoinnit hyväksyy kaupunginvaltuusto.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu