Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki tukee yrityksiä ja yhteisöjä koronakriisin aikana

Julkaistu 30.3.2020 15.40

Tampereen kaupunki ryhtyy toimiin, joilla yrityksille ja yhteisöille koronavirustilanteessa aiheutuneita välittömiä, ennen kaikkea kassakriisiin johtavia seuraamuksia voidaan helpottaa. Kaupunginhallitus päätti toimista 30.3.2020.

Tampere siirtää yritysten ja yhteisöjen laskujen sekä maa- ja tilavuokrien eräpäivää 30.6.2020 asti, mikäli yritys tai yhteisö itse tällaista kaupungille esittää. Siirrosta ei aiheudu viivästyskorkoa. Kaupunginhallitus hyväksyi häiriötilannejohtoryhmän asiasta 26.3. tekemän päätöksen.

Kaupunki maksaa pienille ja keskisuurille yrityksille omat ostolaskunsa saapumisen ja hyväksynnän jälkeen välittömästi 30.6 saakka. Tampere myös selvittää mahdollisuudet nopeuttaa jo päätettyjä tämän vuoden aikana tehtäviä hankintoja pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä.

Koronavirustilanteen kokonaisuuden selkiydyttyä Tampereen kaupunki ottaa kantaa mahdollisiin tilapäisiin vuokranalennuksiin. Nämä tulevat kyseeseen esimerkiksi tilanteissa, joissa kaupungin suljettavaksi määräämissä tiloissa, mm. kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa vuokralaisina olevien yrittäjien tilat on myös määrätty suljettavaksi (esim. ravintolatoimija tai kuntosali ko. tiloissa).

Yrittäjällä on oikeus purkaa Tampereen kaupungin kanssa tehty palvelusopimus, mikäli kaupunki ei tarvitse palvelua yli 3 kuukauden ajanjaksolla ja palvelusopimus estää yrittäjän resurssien käyttöä toisaalla (esim koululaiskuljetusyrittäjät).

Kaupunki on käynnistämässä yhdessä Pirkanmaan liiton, Business Finlandin, Tampereen kauppakamarin, Pirkanmaan Yrittäjien ja Business Tampereen kanssa yhteisen palvelunumeron yritysten koronatukeen liittyviin kysymyksiin. Tampereen kaupunki on valmistautunut myös auttamaan muita viranomaisia yritysten tukemiseen liittyvien hakemusten käsittelyssä.

Kaupunki ottaa harkintaan myös sen, että vuodelle 2020 myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin, vaikka avustuksen käyttötarkoitusta on koronasta johtuen muutettu tai avustuksen käyttöaikaa joudutaan muuttamaan tai pidentämään.

Kaupunginhallitus seuraa tilannetta ja käsittelee jatkossa muita mahdollisia yritysten tukitoimia ja niiden mahdollisimman vaikuttavaa kohdentamista.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu