Siirry sisältöön

Uudella kerta-avustuksella haetaan keinoja yksinäisyyden torjumiseksi

Julkaistu 27.3.2020 15.53

Tampereen kaupunki haastaa nyt kaikki miettimään keinoja, joilla voitaisiin helpottaa tamperelaisten yksinäisyyttä ja edistää yhteisöllisyyttä näinä vaikeina aikoina. Nyt etsitään uusia, luovia keinoja yksinäisyyden torjumiseksi, kun koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa sosiaaliset kontaktit on rajattu minimiin. Miten voisimme selvitä tässä tilanteessa parhaiten ja rakentaa yhdessä läheisyyttä ja luottamusta?

Punainen penkki Pyynikinharjulla.
 

Keinojen löytämiseksi ja niiden toteuttamiseksi vallitsevissa oloissa Tampereen kaupunki avaa uuden avustushaun, jossa hyville toteutuksille on jaossa yhteensä 100 000 euroa. Tällä kerta-avustuksella voidaan rahoittaa uudenlaisia, luovia keinoja, joiden avulla pyritään edistämään tamperelaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, sekä vähentämään yksinäisyyttä.

Yksinäisyyttä voidaan torjua esimerkiksi tuomalla kulttuuria uusin keinoin lähemmäs ihmisiä, kannustamalla liikkumaan matalalla kynnyksellä tai tarjoamalla vertaistukea. Keinoilla voidaan myös tukea arjesta selviytymistä tai lisätä ihmisten vuorovaikutusta. Toimintamuodot tulee voida toteuttaa ilman fyysistä lähikontaktia. Esimerkiksi digitaalisia alustoja on mahdollista hyödyntää monin tavoin.

Jotta toiminta täyttää avustushaun kriteerit, tulee sen toteuttamisessa ottaa huomioon viranomaissuositukset ja sen tulee olla poikkeusoloihin sopivaa ja turvallista. Avustusta voivat hakea kaikki yksityiset henkilöt, yhdistykset, yritykset, yhteisöt ja työryhmät. Toiminnan tulee olla uutta, poikkeustilanteeseen kehitettyä ja Tampereeseen tai tamperelaisiin kohdistuvaa. Se voi olla kertaluontoista tai toistaiseksi jatkuvaa. Avustusta myönnetään lähtökohtaisesti 1000 - 5000 euroa.

Avustuksista päätettäessä otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus erityisesti yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä toiminnan laajuus ja innovatiivisuus. Avustusta voi käyttää muun muassa materiaali- ja markkinointikuluihin sekä palkkioihin. Avustusta ei myönnetä voittoa tuottaviin hankkeisiin eikä myöskään järjestön perustoimintaan, jota tuetaan toiminta-avustuksella. Avustuksen myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita.

Toistaiseksi jatkuva haku alkaa 27.3.2020. Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksia otetaan käsittelyyn kahden viikon välein, ja ne käsitellään nopeutetulla aikataululla. Ensimmäisenä otetaan käsittelyyn hakemukset, jotka ovat tulleet maanantaihin 6.4.2020 klo 10 mennessä.

Avustus maksetaan heti päätöksenteon jälkeen. Viimeistään kuukauden kuluttua projektin päättymisestä on tehtävä selvitys avustuksen käytöstä siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella.

Avustushaku on osa Yhdenvertaisesti sinun -kokonaisuutta, jolla edistetään yhdenvertaisuutta ja parannetaan asukkaidemme arkea.


Lisätietoja

Kehittämispäällikkö
Jaakko Laurila
puhelin 044 4309 014
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Susanna Lundström
puhelin +358403558745
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki

Kuvat Visit Tampere/Laura Vanzo