Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki selvittää mahdollisuuksia siirtää henkilöstöä sosiaali-ja terveyspalveluihin

Julkaistu 26.3.2020 8.54

Tampereen kaupunki jatkaa laajaa selvitystä siitä, mistä tehtävistä voidaan ensi kädessä siirtää henkilöstöä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Valmistelun lähtökohtana on, että Tampereen kaupungin tavoitteena on noudattaa valtioneuvoston suositusta pidättäytyä kunnissa henkilöstön lomautuksista. Valtioneuvosto on luvannut palata kuntien talouden tukemiseen sen jälkeen, kun yritysten taloudellisen tuen kokonaisuus on saatu selvitettyä. Jos valtio tukee kuntia, se helpottaa lomautuksista pidättäytymistä tilanteen pitkittyessä.

Tähän mennessä sosiaali- terveyspalveluissa on siirretty mm. vastaanottotoiminnan pandemiavastaanotolle terveysasemilta lääkäreitä, sairaanhoitajia ja lähihoitajia omasta työstään. Päiväkeskus- ja palvelukeskustyöntekijöitä, avustajia, suunnittelijoita ja asumispalveluiden hoitohenkilöstöä on siirtynyt kotihoitoon.

Kaupunkitasoinen resurssiselvitys on käynnissä ja osittain vielä kesken. Selvityksessä kirjataan tiedot siitä, missä yksiköissä lisää henkilöstöä tarvitaan ja millaisiin tehtäviin. Lisäksi selvitetään se, mitä osaamista ja koulutusta tehtävän hoitaminen edellyttää ja voidaanko tehtävään kouluttaa lyhytkestoisella koulutuksella.

Osa kaupungin palveluista on suljettu asiakkailta ja käyttäjiltä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Valtaosa kaupungin palvelutuotannosta ja asiakaspalvelusta voi toimia kuitenkin edelleen normaalisti. Mikäli tilanne muuttuu eikä työtä ole mahdollista järjestää, on ensimmäisen vaihtoehtona sovittava tai määrättävä vuosiloman pitämisestä. Tämän jälkeen voidaan sopia säästövapaiden käyttämisestä tai palkattomista vapaista. Tilanteen jatkuessa mahdollinen lomautus tai työsopimuslain mukainen palkanmaksun keskeyttäminen edellyttävät kaupunkitasoista päätöstä. Kaupunginhallitus saa katsauksen koronatilanteesta maanantaina 30.3.


Lisätietoja

Henkilöstöjohtaja
Niina Pietikäinen
puhelin 040 707 9147
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu