Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki myönsi avustuksia sivistys- ja kulttuuripalveluiden yhteisöille

Julkaistu 20.3.2020 11.18

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta myönsi kokouksessaan 19.3.2020 toiminta-avustuksia useille tamperelaisille yhdistyksille, joiden toiminta keskittyy lasten ja nuorten palveluihin, kulttuuriin, taiteeseen, maahanmuuttajatoimintaan sekä liikuntaan.

 

Kulttuuriavustuksista suurin avustuskokonaisuus on kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset. Tästä kokonaisuudesta myönnettiin avustuksia 49 yhteisölle 688 233 euroa. Raha-avustusten osuus on 456 500 euroa ja tila-avustusten 231 733,20 euroa.

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joita voidaan myöntää paikallisesti keskeisille kulttuuri- ja taideyhdistyksille, joiden toiminta on vakiintunutta ja ammattimaisesti toteutettua. Avustustoiminnan tavoitteena on turvata kulttuurin monimuotoinen toimintakenttä sekä kulttuurin saavutettavuus. Avustusta voidaan myöntää kulttuuri- ja taideyhdistyksille, esittävän taiteen toimijoille, tuotantoyhteisöille, valtakunnallisille aluekeskuksille, kulttuuritaloille ja -keskuksille sekä museoille.

Pirkkalaiskirjailijat ry, Tampereen kansainvälisen toimintakeskuksen tuki ry, Tampereen Taiteilijaseura ry ja Tampere-seura ry saavat tiloja vastikkeetta käyttöönsä. Lisäksi myönnettiin erikseen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle tilat vastikkeetta käyttöön Kulttuuritalo Laikusta.

Kulttuuriharrastusyhdistyksille 41 500 euroa

Kulttuuriharrastusyhdistyksille myönnettiin toiminta-avustuksia 54 yhteisölle yhteensä 41 500 euroa. Kulttuuri- ja harrastusyhdistyksille suunnattuja toiminta-avustuksia voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen taiteen ja kulttuurin eri osa-alueilla. Avustusta voidaan myöntää seuraavien kategorioiden mukaiseen toimintaan: erityisryhmien esimerkiksi vammaisryhmien kulttuuriharrastustoiminta, kirjallisuus, kuorot, kuvataide, lastenkulttuurin sisältöjen kehittäminen, orkesterit, taiteidenväliset, tanssi ja teatteri.

Liikuntapalveluihin 741 000 euroa

Liikuntapalvelujen toiminta-avustuksia myönnettiin 82 yhdistykselle yhteensä 741 000 euroa. Liikuntapalvelujen toiminta-avustuksia voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden toiminta keskittyy pääosin tamperelaisille suunnattuun terveyttä edistävään liikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun sekä niihin liittyvään kansalaistoimintaan. Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä yhdistykselle, jolla ei ole lapsille tai nuorille suunnattua harrastetoimintaa tai joiden toiminta on pienimuotoista. Avustuksia ei myönnetä oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille eikä pääsääntöisesti valtakunnallisille tai piirijärjestöille.

Lisäksi myönnettiin Varalan urheiluopistolle 38 000 euroa Tampereen urheiluakatemian toimintaan. Avustus tulee suunnata nuorten urheilijoiden päivittäiseen ohjaus- ja valmennustoimintaan.

Soveltavaan liikuntaan 24 500 euroa

Soveltavan liikunnan toiminta-avustuksia voidaan myöntää yhteisöille, jotka järjestävät soveltavaa liikuntaa Tampereella. Soveltavan liikunnan määritelmä tarkoittaa erityisesti vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Toiminnan tulee olla kohderyhmälle avointa ja ympärivuotista Tampereelle sijoittuvaa perustoimintaa. Avustusta myönnettiin 16 yhteisölle yhteensä 24 500 euroa.

Kaupunginosayhdistyksille 4 700 euroa

Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustuksia myönnettiin 13 yhteisölle 4 700 euroa. Kaupunginosayhdistyksille suunnattuja toiminta-avustuksia voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy asuinympäristön yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin vahvistamiseen. Arviointikriteerien mukaan toiminnan tulee tavoittaa laajasti tietyn alueen asukkaita asumismuodosta riippumatta.

Maahanmuuttajayhdistyksille 13 000 euroa

Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustuksia myönnettiin 13 yhteisölle yhteensä 13 000 euroa. Maahanmuuttajayhdistyksille suunnattuja toiminta-avustuksia voidaan myöntää yhteisöille, joiden toiminta on suunnattu Tampereella asuville maahanmuuttajille ja joiden tarkoitus on maahanmuuttajayhteisöjen oman kulttuurin ja identiteetin säilyttäminen ja/tai valtakulttuuriin kotouttava toiminta. Avustusta ei myönnetä alle 30 jäsenen yhdistyksille, oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille eikä uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamiseen.

Nuorisotyön ja nuorten harrastamisen edistämiseen 213 000 euroa

Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen toiminta-avustuksia myönnettiin 25 yhdistykselle yhteensä 213 000 eurolla. Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustuksia voidaan myöntää nuorten itsensä järjestämään omaehtoiseen harrastustoimintaan sekä aikuisten järjestämään, lapsille ja nuorille suunnattuun ohjattuun harrastustoimintaan ja nuorisotyöhön. Toiminnassa tulee esityksen mukaan olla aktiivisesti mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta lasta tai nuorta ja toiminnan tulee olla säännöllistä ja ympärivuotista.

Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen 35 000 euroa

Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustuksia myönnettiin yhdeksälle yhdistykselle 35 000 euroa. Avustuksia voidaan myöntää nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen keskittyville yhdistyksille. Avustettavan toiminnan tulee olla säännöllistä ja tavoitteellista sekä nuorten itsensä organisoimaa ja hallinnoimaa. Avustusten piiriin päästäkseen toiminnassa tulisi olla aktiivisesti mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta nuorta.

Perheitä tukevaan työhön 80 000 euroa

Perheitä tukevan työn avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen, ja joiden toiminta keskittyy vapaa-aikana tapahtuvaan ennaltaehkäisevään työhön. Lisäksi avustusta voidaan myöntää yhteisöille, jotka järjestävät päivähoitopalveluja korvaavaa kerhotoimintaa ja joiden ei ole mahdollista saada lakisääteistä yksityisen hoidon tukea. Avustusta myönnettiin yhteensä 22 yhteisölle 80 000 euroa.

Vanhempainyhdistyksille 46 639 euroa

Vanhempainyhdistysten toiminta-avustuksia myönnettiin 2,30 euroa/oppilas, yhteensä 46 639 euroa. Avustus maksetaan oppilasmäärän perusteella joko hallinnolliselle koululle tai koulutalojen vanhempainyhdistyksille. Avustusta maksetaan kaikille kouluille.


Teksti Aila Rajamäki

Kuvat Sorin Sirkus/Tytti Vuolle