Siirry sisältöön

Tampereelle kolme uutta luonnonsuojelualuetta: Hupakankorpi, Hevoshaka ja Pikkuhaka

Julkaistu 16.3.2020 11.58

Tampereelle on perustettu kolme uutta luonnonsuojelualuetta: Hervannan Hupakankorpi, Pitkäniemen Hevoshaka ja Kulkkilan Pikkuhaka.

kuva: Myllyoja Hervannan Hupakankorvessa
 

Pirkanmaan ELY-keskus teki rauhoituspäätökset uusista luonnonsuojelualueista 11.3.2020 Tampereen kaupungin hakemuksesta. Kaikki kolme aluetta ovat mukana Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa.

Hupakankorpi on Suolijärvestä ja Hervantajärvestä laskevan Myllyojan varrella sijaitseva suoalue. Hupakankorvessa on tavattu arvokasta hyönteislajistoa muun muassa pirkanpalkosta, joka kuvattiin tieteelle uutena lajina vuonna 2000. Hupakankorpi on laajuudeltaan noin 9 hehtaaria. Hupakankorpeen on rakennettu kulkua ohjaamaan suon ylittävät pitkospuut ja sorastettu polkua.

Hevoshaka löytyy Nokian puolelta Pitkäniemestä, ja alue on noin 14 hehtaarin laajuinen. Hevoshaka on alavaa lehtipuuvaltaista lehtoa, jossa on runsaasti lahopuustoa ja siitä riippuvaista lajistoa kuten kääväkässieniä. Hevoshaan erikoisuus on maan pohjoisimpiin kuuluva lehtokieloesiintymä.

Laajin nyt rauhoituspäätöksen saaneista alueista on 25 hehtaarin Pikkuhaka, joka sijaitsee Teiskon Kulkkilassa, Paarlahden pohjoispuolella. Pikkuhaassa suojellaan järeää, vanhaa kuusimetsää ja sen lajistoa. Pikkuhaan puronvarsilehdossa kasvaa rauhoitettua lehtoneidonvaippaa ja luonnonvaraista humalaa. Alueen kääpälajistoon kuuluu silmällä pidettävä laji käpäläkääpä.

Sivun yläosan kuva: Myllyojaa Hervannan Hupakankorvessa. Hervantajärven laskuoja yhtyy Myllyojaan, ja sekä Suolijärvi että Hervantajärvi laskevat sen kautta Koipijärveen.

Kuva: lehtokielo
Pitkäniemen Hevoshaasta löytyy Suomen pohjoisimpiin kuuluva lehtokieloesiintymä.
Vanhaa metsää Pikkuhaassa
Vanhaa metsää Kulkkilan Pikkuhaassa

Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Eeva Punju
puhelin 040 806 2184


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen