Siirry sisältöön

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatiosta päätetään sairaanhoitopiirin ja Tampereen valtuustoissa maaliskuussa

Julkaistu 21.2.2020 9.30

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin päätöselimissä päätetään mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatiosta helmi-maaliskuun aikana. Asia on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen käsittelyssä 24.2.2020 ja Tampereen kaupunginhallituksessa 2.3.2020. Tavoitteena on, että sairaanhoitopiirin valtuusto sekä Tampereen kaupunginvaltuusto käsittelevät omilta osiltaan integraation toteutumisen 16.3.2020 kokouksissaan.

Ihmisiä istumassa valtuustosalissa.
 

Integraatiossa osa Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluita siirtyisi Taysin psykiatrian toimialueen vastuulle vuoden 2021 alusta lähtien. Hanke käynnistettiin keväällä 2019.

Hankkeessa on tarkoitus yhdistää mielenterveys- ja päihdepalveluiden avo- ja sairaalahoito samaan organisaatioon, mikä helpottaisi avohoitopainotteisten ja asiakaslähtöisten palveluketjujen rakentamista. Kun alan osaaminen kerätään yhteen paikkaan, osaajien rekrytointi helpottuu, palvelujen kehittäminen paranee ja palvelutarjonta monipuolistuu. Integraation avulla pyritään turvaamaan pirkanmaalaisten palvelujen saatavuus, laatu ja resurssit pitkälle tulevaisuuteen. Yhdistäminen on myös askel kohti maakunnallista sote-yhteistyötä.

Syyskuussa 2019 hankkeessa linjattiin integraation rajaukset eli yhdistymisessä kaupungilta Taysiin siirtyvät sekä kaupungille jäävät palvelut. Jo aiemmin linjattiin, että nuoriso- ja lastenpsykiatria eivät ole mukana yhdistymisessä. Rajauksessa on pyritty huomioimaan, että integraatiossa syntyisi mahdollisimman toimiva kokonaisuus ja myös Tampereen kaupungille jäävistä perustason palveluista muodostuu riittävän vahva toimija.

Integraatiossa Tampereen kaupungilta Taysiin siirtyvät palvelut:
Psykiatria- ja päihdekeskus, sisältäen Ensiohjaus Ension
Sarviksen psykiatrian yksikkö
Psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille
Syömishäiriöyksikkö
Persoonallisuushäiriöyksikkö
Tipotien psykiatrian yksikkö: psykoosityöryhmä ja nuorten aikuisten työryhmä
Akuuttipsykiatrian poliklinikka
Liikkuva psykiatrinen työryhmä, psykiatrinen intensiiviyksikkö Topi
Päiväsairaalat 1 ja 3
Psykogeriatrian poliklinikka ja kotikuntoutus
Oriveden psykiatrian poliklinikka ja Vanamo

Perusterveydenhuollon päihdeosaamisen turvaamiseksi jalkautuva päihdetyö jäisi Tampereen kaupungille. Psykogeriatrian poliklinikkatoiminta ja kotikuntoutus siirtyisivät integraation mukana. Sen sijaan Hatanpään sairaalan psykogeriatrian osastot jäisivät integraatiossa kaupungin toiminnoiksi.

Niinikään kaupungin toiminnoiksi jäisivät edelleen perusterveydenhuollon mielenterveystiimit, nuorisopsykiatrian poliklinikka, selviämis- ja katkaisuhoitoasema, asumispäivystys ja tukiasumisen yksikkö Tastu, päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsu sekä kotiin suunnattu tuki mielenterveys- ja päihdeasiakkaille Konsti.

Mikäli luottamuselimet hyväksyvät integraation toteuttamisen, sen valmistelu jatkuu liikkeenluovutuksena, jossa Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät osaksi Taysin palveluita. Integraatiossa kaupungilta siirtyisi Taysin psykiatrian toimialueelle noin 200 työntekijää työsopimuslain ja viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Vaikka hallinnollinen yhdistyminen tapahtuisi vasta vuoden 2021 alussa, pyritään hoitoketjujen toimintaa sujuvoittavia toiminnallisia muutoksia toteuttamaan jo ennen sitä.

Osana integraation valmistelua järjestettiin 5.2.2020 Tampereen kaupunginvaltuuston salissa Paremmat mielenterveys- ja päihdepalvelut -otsikolla keskustelutilaisuus (kuva). Tilaisuuden tallenne on katsottavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa Ulkoinen linkkiParemmat mielenterveys- ja päihdepalvelut -tilaisuuden 5.2.2020 videotallenne


Lisätietoja

Hallintoylilääkäri, palvelujohtaja
Arto Lemmetty
puhelin 050 571 2931
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki

Kuvat Veli-Matti Lahdenniemi