Siirry sisältöön

Kunkun parkin maanalaisen asemakaavan valmisteluaineistoa nähtävillä

Julkaistu 20.2.2020 16.18

Kunkun parkin asemakaavoitus etenee. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 19.3.2020 saakka. Hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus maanantaina 9.3.2020.

Kunkun parkin maanalainen asemakaava koskee aluetta, joka rajautuu pohjoisessa Rantaväylän tunneliin, idässä Tammerkoskeen ja etelässä Hallituskatuun. Lännessä suunnittelualue rajautuu Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välisiin kortteleihin. Nähtävillä olevaan valmisteluaineistoon sisältyy alustava hankesuunnitelma sekä asemakaavan ja vaikutusselvitysten luonnoksia.

Kunkun parkki osana ydinkeskustan maanalaista liikenteen, pysäköinnin ja huollon verkostoa

Kaupungin tavoitteena on, että keskustan asukkaiden ja työpaikkojen määrä kasvaa. Autopaikkojen määrä pyritään kuitenkin säilyttämään nykyisellään. Maanalaista ja rakenteellista pysäköintiä lisätään, jolloin pintapysäköintiin varattuja alueita voidaan ottaa muuhun käyttöön. Joukkoliikenteen kehittämisellä, pysäköinnin tehostamisella ja älykkään pysäköinnin toimenpiteillä autopaikkojen tarve laskee, jolloin pysäköinnin palvelutaso säilyy vähintään samalla tasolla ja keskustan saavutettavuus paranee kaikilla kulkumuodoilla.

Kunkun parkki liittyy idässä vuonna 2012 valmistuneeseen P-Hämppiin ja pohjoisessa suunnitteilla olevan Näsikallion maanalaisen eritasoliittymän kautta marraskuussa 2016 liikenteelle avattuun Rantaväylän maantietunneliin.

Keväällä 2018 ratkenneessa Kunkun parkin toteuttamissopimuksen saajaa koskeneessa hankintamenettelyssä sekä kilpailutuksen voittaneen Finnpark Oy:n ja kaupungin välisessä aiesopimuksessa määriteltiin mm., että Kunkun parkin ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan 1.277 autopaikkaa käsittävä pysäköintilaitos sekä tarvittavat yhteydet maanpäällisille kiinteistöille ja katuverkolle.

Vuoden 2019 alussa vastuu Kunkun parkin jatkosuunnittelusta siirtyi aiesopimuksen mukaisesti Finnpark Oy:lle. Helmikuussa 2020 valmistuneessa alustavassa hankesuunnitelmassa esitetään hankkeen toteuttamista vaiheittain siten, että sopimuksen mukainen autopaikkamäärä toteutuisi hankkeen ensimmäisessä ja toisessa rakentamisvaiheessa. Myöhemmissä vaiheissa mahdolliset laajennukset nostaisivat laitoksen kokonaiskapasiteetin noin 1 700 autopaikkaan. Hankesuunnitelman rinnalla on päivitetty ja täydennetty myös vuonna 2016 nähtävillä ollut maanalaisen asemakaavan valmisteluaineisto.

Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 9.3.2020 Galleria Nottbeckissa, os. Finlayson, Satakunnankatu 18. Ovet ovat avoinna klo 16 alkaen. Tilaisuudessa pidetään kaksi samansisältöistä esittelyä, joista ensimmäinen alkaa klo 16:15 ja toinen klo 17:30.

Valmisteluaineistoon voi tutustua myös kaupungin verkkosivuilla sekä Palvelupiste Frenckellissä (os. Frenckellinaukio 2 B). Aineistosta voi jättää mielipiteitä nähtävillä olon aikana kaupungin kirjaamoon. Seuraavassa vaiheessa kaavaluonnoksesta kehitetään kaavaehdotus, jonka julkisesta nähtäville hyväksymisestä päättää yhdyskuntalautakunta.

Valmisteilla olevia kaavoja 20.2.-19.3.2020 sekä yleisötilaisuudet

Kaavaprosessin aloitusvaiheessa esitettyjä kysymyksiä ja niihin laadittuja vastauksia sekä kaavan aineistot löytyvät Näsikallion eritasoliittymän, Amuritunnelin ja Kunkun parkin yhteiseltä internetsivulta.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Marjut Ahponen
puhelin 040 689 1326
sähköposti [email protected]

Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518
sähköposti [email protected]

Finnpark Oy
Kiinteistöpäällikkö
Pasi Nevalainen
puhelin 0400 836 832


Teksti Marjut Ahponen