Siirry sisältöön

Pispalassa raivataan auki paahderinteitä

Julkaistu 18.2.2020 15.13

Provastinpuiston, Porraspuiston ja Porraspuistikon paahderinteitä raivataan helmi-maaliskuussa, ja avoimutta lisätään laaditun arvoniittyjen hoitosuunnitelman mukaan.

Pispalan arvoniityt ovat kasvi- ja hyönteislajistoltaan arvokkaita alueita, joiden eliöyhteisöt ovat hyvin omaleimaisia ja erikoistuneita, eikä niitä tavata mistään muualta. Pispalan paahderinteet kuuluvat Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman aktiivista hoitoa vaativiin arvokkaisiin luontokohteisiin.

Paahderinteiden hoidon ensisijaisena tavoitteena on lisätä rinteiden avoimuutta ja paahteisuutta poistamalla varjostavaa puustoa. Paahteisuuden lisääntyessä harvinaisen ja uhanalaisen paahdelajiston on mahdollisuus elpyä ja palata alueelle. Muita tavoitteita ovat säännöllisen hoidon aloittaminen, kulttuuri- ja vieraslajien torjunta sekä ihmisten tietoisuuden ja arvostuksen lisääminen harvinaisia paahdeniittyjä kohtaan.

Pispalanharjun rinteet ovat myös maisemakuvallisesti merkittäviä alueita. Rinteiden yläosista avautuvat paikon pitkät näkymät Pyhäjärvelle.

Raivattavan alueen pinta-ala on n. 0,50 ha. Raivaustöiden on tarkoitus alkaa torstaina 20. helmikuuta ja työt kestävät noin kaksi viikkoa. Raivattava puusto ja vesaikko kerätään alueelta pois.


Lisätietoja

Asiakaspalvelu, Palvelupiste Frenckell
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 4400

Työn toteuttaja Etelä-Pirkanmaan metsänhoito Oy
Metsätoimihenkilö
Juha Lehtonen
puhelin 0400 689 746

Suunnittelija ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut
Maisemasuunnittelija, hortonomi (AMK)
Riikka Söyrinki
puhelin 040 744 7231