Siirry sisältöön

Unto-robotti nopeuttaa asiakaspalvelua

Julkaistu 18.2.2020 10.29

Työllisyys- ja kasvupalvelujen ohjelmistorobotti säästää työaikaa ja nopeuttaa palvelua tilaamalla kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille bussiliput Nellasta.

 

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa sekä sosiaalipalveluissa on otettu käyttöön asiakaspalvelua tehostava ohjelmistorobottikokonaisuus. Ohjelmistorobotti sai nimen Unto ja sen tehtävänä on tilata kuntouttavan työtoiminnan ja osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille bussilippu työtoimintajakson ajaksi. Bussilippuja tilaavan ohjelmistorobottiprojektin tavoitteena on vapauttaa työntekijöiden aikaa rutiininomaisista tehtävistä ja nopeuttaa asiakkaalle tarjottua palvelua.

Unto-robotin kehittäminen kesti kaikkiaan kahdeksan viikkoa. Kehittäminen aloitettiin toiminnan prosessin tarkalla kuvaamisella. Yksityiskohtainen kuvaus oli edellytys robotin ohjelmoimiseksi.
Kuvauksesta oli myös karsittava pois hiljaiseen tietoon tai ihmisten väliseen kommunikointiin perustuvia ominaisuuksia, koska robotti ohjelmoidaan toimimaan aina tiettyjen sääntöjen mukaisesti eikä sillä ole kykyä käyttää harkintaa samoin kuin ihmisillä.

- Samaan aikaan käytössä olleita toimintatapoja tarkasteltiin kriittisesti ja toimintaa pystyttiin entisestään tehostamaan. Kehitystyössä mukana olleet työntekijät pitivät tätä vaihetta tärkeänä, koska sen avulla saatiin merkittäviä oivalluksia ja päivitystä toimintaprosessiin kokonaisuutena. Nyt koko tiimin työskentely on entistä sujuvampaa, toteaa Smart Tampereen digiohjelman projektipäälikkö Minna Vierula.

Määrittelytyön jälkeen ohjelmiston kehitystyö siirtyi palveluntoimittaja Qentinel Oy:lle. Työ jatkui kahden viikon mittaisissa kehitysjaksoissa. Työssä sovellettiin ketteriä menetelmiä, joissa kehitystiimi oli itse mukana suunnittelussa ja arvioinnissa koko projektin ajan.

- Rutiininomaisten työtehtävien automatisoinnilla työntekijän työaikaa vapautuu enemmän asiakkaan kohtaamiseen. Asiakkaalle robotin tekemä työ näkyy myös nopeutuneena palveluna, kertoo työllisyys- ja kasvupalvelujen kehityspäällikkö Janne Taiponen

Ohjelmistorobottia on kehitetty osana Smart Tampere Digiohjelmaa.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Minna Vierula
puhelin 040 196 5173
sähköposti [email protected]

Kehityspäällikkö
Janne Taiponen
puhelin 040 484 6973
sähköposti [email protected]