Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki kartoittaa öljysäiliöitä harjualueilla

Julkaistu 17.2.2020 17.41

Yksi tippa öljyä pilaa tuhat litraa vettä, ja öljyvahinkojen hoito voi maksaa kiinteistönomistajalle jopa satoja tuhansia euroja. Säiliöt kannattaa pitää kunnossa ja tarkastuttaa säännöllisesti. Muun muassa juomaveden puhtaana säilyttämiseksi ja pohjavesialueiden öljyvahinkojen ehkäisemiseksi Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö ja Pirkanmaan pelastuslaitos kartoittavat asuintalojen lämmitysöljysäiliöiden kuntoa ja tarkastustilannetta tänä keväänä.

Kartoitus tehdään Tampereen pohjavesialueilta Järvensivulta, Aakkulasta, Messukylästä, Viialasta, Ristinarkusta, Haiharasta, Pispalasta, Hyhkystä, Epilästä, Lamminpäästä, Raholasta ja Villilästä.

Kartoitus koskee maanpäällisiä, maanalaisia ja sisätiloissa olevia säiliöitä. Kartoituksella pyritään saamaan selville säiliöiden sijainti, kunto ja erityisesti riskikohteet. Tiedot kerätään pelastuslaitoksen rekisteriin.

Kyselykirje kaupungilta kiinteistönomistajille - Vastaa maanantaihin 2.3. mennessä

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö lähettää kiinteistönomistajalle kyselykirjeen, jossa omistajaa pyydetään päivittämään öljysäiliötiedot, kuten öljysäiliön tarkastustiedot tai säiliön poisto.

Riskikohteille valvontakäynti paikan päällä

Ympäristönsuojeluyksikkö tekee valvontakäynnin niille kiinteistöille, joiden säiliöiden kuntoa ei saada selville tai säiliöstä voi aiheutua riskiä ympäristölle. Valvontakäynnillä omistaja saa tietoa lämmitysöljysäiliön kunnossapidosta ja kunnossapitovelvollisuuksista.

Vahinko voi maksaa kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin

Öljysäiliön kunnosta kannattaa pitää huolta. Kunnossapito pidentää säiliön ja lämmitysjärjestelmän käyttöikää ja ehkäisee myös mahdollisia öljyvahinkoja.

Öljyvahinkojen puhdistaminen on erittäin kallista, ja kiinteistönomistaja voi joutua maksamaan kulut. Pahimmissa vahingoissa Pirkanmaalla on purettu koko talo tai poistettu kymmeniä tuhansia tonneja likaantunutta maata. Kustannuksia voi kertyä kymmenistä tuhansista euroista satoihin tuhansiin euroihin.

Vakuutusyhtiöt ovat saattaneet vetäytyä osittain tai kokonaan korvausvastuusta, jos säiliöiden tarkastukset on lyöty laimin. Siksi vakuutusyhtiön ehtoihin kannattaa perehtyä.

Öljysäiliöiden tarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät yritykset

Tarkastuksia tekevät turvallisuus- ja kemikaaliviraston, Tukesin, hyväksymät yritykset. Ne antavat kiinteistönomistajalle tarkastustodistuksen, joka pitää toimittaa Pirkanmaan pelastuslaitokselle.

Tarkastuta öljysäiliösi säännöllisesti - olipa velvoitetta tai ei

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (344/1983) määrää pohjavesialueilla olevien maanalaisten öljysäiliöiden tarkastuksista. Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (11 §) ulottavat saman velvollisuuden myös maanpäällisiin säiliöihin.

Sisätiloissa olevia säiliöitä ei ole velvoitettu tarkastettavaksi, mutta suositus on tarkastuttaa ne yhtä taajaan kuin maanalaisetkin säiliöt. Samaten pohjavesialueiden ulkopuolella olevia säiliöitä suositellaan tarkastettavaksi samoin kuin pohjavesialueilla olevia.


Lisätietoja

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö
Projektivastaava
Jelena Jaakkola
puhelin 040 800 7352
sähköposti [email protected]

Pirkanmaan pelastuslaitos
Palotarkastusinsinööri
Saila Salomäki
puhelin 040 569 8985
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö
Ympäristötarkastaja
Sanna Markkanen
puhelin 050 524 2536
sähköposti [email protected]