Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunta päätti liikenteen kameravalvonnan sijoittamisesta

Julkaistu 11.2.2020 20.03

Automaattisen liikennevalvonnan eli kameroiden sijoittamisperiaatteet ja yleissuunnitelma valvontakohteiden sijoittamisesta Tampereella hyväksyttiin kaupungin katuverkon osalta yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 11.2.2020. Valvontapisteillä voidaan valvoa ajonopeuksia ja liikennevalojen noudattamista.

Lautakunta toivoi lisäksi, että tarkemman kohdesuunnittelun yhteydessä tutkitaan mahdollisuus sijoittaa kameratolppia myös pääväyliä risteäville teille erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyydessä.

Kaupunki vastaa valvontapisteiden hankintaan ja asennukseen liittyvistä kustannuksista katuverkolla. Uuden valvontapisteen kustannuksiksi asennuksineen on arvioitu noin 10–15000 euroa. Poliisi vastaa kameroiden hankinnasta, niiden siirtämisestä sekä valvonnasta. Yleissuunnitelman kohteet on tarkoitus toteuttaa vuosina 2020 –2024.

Kohteet on jaettu kiireellisyysluokkiin, joista ensimmäisessä ovat Hervannan valtaväylä ja Kangasalantie. Seuraavana valvonnan piiriin tulisivat Messukyläntie, Kalevantie, Nuolialantie, Sammon valtatie, Aitolahdentie, Nokiantie sekä Lempääläntie–Viinikankatu–Kalevan puistotie.

Tällä hetkellä kameroita on kaupungin katuverkolla vain Hatanpään valtatiellä, jossa tekniikkaa uusitaan tarpeen mukaan samoin kuin Teiskontiellä (valtatie 12) ja Paasikiventiellä/Vaasantiellä (kantatie 65).

Sijoittelun periaatteena on liikenneturvallisuus sekä koettu turvallisuus, joista on saatu tietoa onnettomuustilastoista ja palautteista. Kadut ovat niin sanottuja kokoojakatuja, eli niissä on paljon liikennettä ja sujuvuus on tärkeää, joten niissä vältetään rakenteellisia hidasteita. Kohteissa on havaittu merkittäviä nopeusrajoitusten ylityksiä ja punaisia päin ajamista. Väylillä on suojateitä ilman valo-ohjausta.

Liikenneturvallisuus on liikennesuunnittelun keskeinen lähtökohta Tampereella. Ajonopeuksien hillitseminen on tehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta. Kun valvontapisteitä on tarpeeksi kattavasti koko kaupungin alueella, tämän arvioidaan alentavan ajonopeuksia ja parantavan liikennevalojen noudattamista muuallakin kuin valvotuilla katuosuuksilla. Tämä parantaa myös asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Lisäksi onnettomuuksien vähenemisen kautta yhteiskunnalle kohdistuvat onnettomuuskustannukset vähenevät.

Automaattivalvonnan sijoittamisperiaatteet ja ehdotus automaattivalvontakohteiden ja -jaksojen sijoittumisesta on valmisteltu yhteistyössä Tampereen kaupungin Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikön, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja poliisin edustajien kanssa.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Valmistelija
Liikenneinsinööri
Heljä Aarnikko
puhelin 040 806 4917


Teksti Anna-Leea Hyry