Siirry sisältöön

Potilasasiamies seuraa potilaiden oikeuksien toteutumista

Julkaistu 3.2.2020 10.05

Tampereen kaupungin potilasasiamieheen oltiin yhteydessä 1 348 kertaa vuonna 2019. Potilasasiamiehen toimialue kattaa Tampereen lisäksi Oriveden, Kangasala-Pälkäneen terveyspalvelut, Tays Hatanpää sairaalan ja uutena kuntana Lempäälän. Lempäälä liittyi mukaan 1.5.2019.

Yhteydenotoista 380 eli 28 prosenttia koski terveysasemia, 297 Tays Hatanpäätä ja muuta erikoissairaanhoitoa ja 148 suun terveydenhuoltoa.

Joka neljännen yhteydenoton syynä oli potilasvahinko tai sen epäily. Mediassa on käsitelty paljon potilasvahinkolain muuttumista potilasvakuutuslaiksi vuonna 2021, ja se on saattanut lisätä epäilyjä itselle mahdollisesti tapahtuneesta potilasvahingosta. Muita yleisiä yhteydenottosyitä olivat hoitoon pääsyyn sekä hoidon toteuttamiseen liittyvät asiat. Viime vuonna potilasasiamies erotti yhteydenottojen tilastoinnissaan lääkehoidon toteuttamisen muusta hoidon toteuttamisesta. Terveysasemiin liittyneistä yhteydenotoista noin 15 prosenttia koski lääkkeen määräämiseen liittyvää tyytymättömyyttä.

Tampereella terveysasemien toimintaa on kehitetty edelleen uuden toimintamallin mukaisesti esimerkiksi lisäämällä sähköisiä asiointimahdollisuuksia ja eri ammattilaisten tiimityötä. Toimintamalli laajenee Tipotieltä ja Linnainmaalta myös muille terveysasemille. Muutos tuo paremman yhteydensaannin terveysasemalle ja nopeamman avun terveysongelmiin eli helpotusta juuri niihin asioihin, joihin tyytymättömyyttä nyt kohdistuu. Potilasasiamiehen mielestä muutoksen sujuminen edellyttää sitä, että henkilöstö sitoutuu uudistukseen ja sekä henkilöstö että palvelun käyttäjät kokevat hyötyvänsä siitä. Sähköisten palvelujen käytännön ohjausta tulisi myös järjestää kuntalaisille esimerkiksi infotilaisuuksissa.

Tietosuojaan ja potilasasiakirjoihin liittyen potilaat ovat olleet muun muassa tyytymättömiä siihen, kuinka vanhoja tietoja, esimerkiksi nuoruuden diagnooseja, on tarpeen kirjata nykytilanteen kuvaukseen. EU:n tietosuoja-asetuksen myötä säädetty "oikeus tulla unohdetuksi" ei kuitenkaan päde terveydenhuollossa.

Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyyn liittyvä tyytymättömyys on vähentynyt selvästi. Tyytymättömyyttä on kuitenkin koettu sähköisten palveluiden toimintaan: ne koetaan kankeiksi eikä aikoja ole juurikaan järjestelmässä varattavissa. Etenkin suuhygienistin palveluaikoja on kaivattu omahoidon tueksi lisää ja tiheämmällä käyntivälillä.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa henkilöstö on saanut potilailta kiitosta venymisestään suuren potilasmäärän ja niukkojen resurssien ristipaineessa. Psykiatreja ei ole yrityksistä huolimatta saatu palkattua riittävää määrää. Tyytymättömyyttä on resurssipulasta johtuen ollut juuri hoitoon pääsyssä. Uusien potilaiden kohdalla on huolettanut etenkin psykiatrikontaktien vähäisyys. Osa kokee hoitojakson liian lyhyenä ja on tyytymätön hoidon siirtymisestä terveysasemalle. Erilaisten lausuntojen ja todistuksien tekeminen taloudellisten etuuksien hakemiseen työllistävät psykiatreja hyvin paljon ja vievät aikaa potilaan kohtaamiselta kasvotusten. Lausunnon saamisessa on usein saattanut kestää niin kauan, että potilaan etuudet ovat katkenneet. Myös aikuissosiaalityö on kuormittunut psykiatrisen hoidon piiristä siirtyneistä asiakkaista.

Kaikissa terveyspalveluissa on ollut edelleen maksuihin liittyviä kiistoja. Potilasasiamies pitää tärkeänä asiakasmyönteisten hyvityspäätösten tekemistä jo hoitopaikassa ilman vahingonkorvausmenettelyä, kun se vain on mahdollista.


Lisätietoja

Potilasasiamies
Arja Laukka
puhelin 050 527 2949
sähköposti [email protected]