Siirry sisältöön

Nekalantiellä tehdään viemäreiden perusparannustöitä

Julkaistu 27.1.2020 11.10

Viemäriverkostoa kunnostetaan Nekalantiellä välillä Uotilantie - Lounaantie viikkojen 5-8 aikana. Viemäreiden saneeraus tehdään niiden toiminnan varmistamiseksi. Näin estetään viemärilinjojen tukokset ja sortumat sekä jätevesien pääsy ympäristöön. Työn toteuttaa Aarsleff Oy ja tilaajana on Tampereen Vesi.

Viemärilinjoja ei kaiveta auki, vaan saneeraustyössä vanhaan viemäriin asennetaan paikalleen kovetettava sisäpuolinen putki viemärikaivojen kautta. Menetelmä edellyttää yhtäjaksoista työskentelyä, joten häiriötä aiheuttavaa työtä voidaan joutua tekemään myös ilta-aikaan. Saneerattavan viemärin vedet johdetaan työn ajan väliaikaisesti ohipumppauksena Nekalantien sivussa. Työt aiheuttavat haittaa liikenteelle.

Sujutusputken kovettumisprosessin aikana ilmaan voi vapautua hajua, joka syntyy polyesterihartsin lämpöreaktiosta. Varmistaaksemme, ettei haju leviäisi sisätiloihin, pyydämme asukkaita tarkistamaan, että asuntojen viemäreiden vesilukoissa on vettä. Työmaa-alueella on myös havaittavissa kovettamisprosessissa käytettävää vesihöyryä.

Pahoittelemme perusparannustyön aiheuttamia haju- ja meluhäiriöitä sekä asennuskaluston mahdollisesti aiheuttamaa haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Lisätietoja:

Aarsleff Oy
Pete Karjalainen
040 352 0804

Tampereen Vesi
Esko Lehtimäki
050 345 0626