Siirry sisältöön

Hyhkyn koulun perusparannuksen suunnitelmat etenevät

Julkaistu 23.1.2020 18.01

Hyhkyn koulun perusparannuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma hyväksyttiin sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 23.1.2020 jatkosuunnittelun pohjaksi. Asia edellyttää vielä hyväksynnän asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 28.1.2020.

Hyhkyn koulun päärakennus on valmistunut vuonna 1903 ja toinen rakennus 1912. Molemmat rakennukset ovat asemakaavassa rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin ja maisemallisin perustein merkittäviä. Päärakennus on toiminut alusta lähtien kouluna, toinen rakennus oli alun perin asuinkäytössä ja myöhemmin opetus- ja päiväkotikäytössä. Koulu sijaitsee Hyhkyssä Mallastehtaankadulla.

Kuntoselvitysten mukaan molempien rakennusten julkisivut, sisätilat sekä piha-alue ovat perusparannuksen tarpeessa. Rakennukset perusparannetaan ja piha-alue kunnostetaan vastaamaan nykyaikaista koulukäyttöä. Myös joitakin toiminnallisia parannuksia tarvitaan, muun muassa nykyinen keittiö sekä ruokasali edellyttävät muutoksia. Samalla tontilla sijaitseva lisärakennus ja erillinen wc-rakennus eivät sisälly tähän hankkeeseen.

Väestösuunnitteen mukaan 6–10-vuotiaiden määrä alueella vähenee vuoteen 2023 asti, jonka jälkeen määrä pysyy melko tasaisena. Alueen lapsista osa ohjautuu Raholan kouluun. Hyhkyn koulun perusparannus mahdollistaa, että kaikille lähialueen lapsille voidaan tarjota perusopetuspaikka lähikoulussa.

Koulu mitoitetaan maksimissaan 250:lle 0–4-luokkien oppilaalle. Lautakunta päätti syksyllä 2018 päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman yhteydessä, että 0–4-luokat säilyvät Hyhkyn koulussa. Jotta kaikki oppilaat mahtuvat kouluun, joudutaan päivähoidosta luopumaan. Päivähoitoa ei siis ole tiloissa enää tulevaisuudessa.

Hankkeen toteutussuunnittelu tehdään tämän vuoden aikana. Heikentyneen sisäilmatilanteen vuoksi vuoden 2021 investointiohjelmassa tullaan esittämään toteutuksen aloittamista jo vuonna 2021. Tällöin rakennusurakka voitaisiin kilpailuttaa vuoden 2021 tammi-huhtikuussa, rakentaminen alkaisi toukokuussa 2021 ja koulu voitaisiin ottaa käyttöön elokuussa 2022.

Koulun tontille on rakennettu siirtokelpoinen väistötila kesällä 2019. Sitä käytetään Pispalan koulun opetustilana perusparannuksen ajan vuosina 2020-2021. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Hyhkyn koulun piti siirtyä väistötilaan sen vapautuessa ja osa oppilaista olisi käynyt koulua Kaarilan koulutalossa. Koska Hyhkyn koulurakennuksien sisäilmatilanne heikentyi merkittävästi viime syksynä, päätettiin käynnistää suunnittelu koulutoiminnan siirtämisestä uusiin rakennettaviin väistötiloihin. Väistötiloihin pyritään siirtymään uuden lukuvuoden alkaessa ensi elokuussa, ja tilat ovat käytössä perusparannuksien valmistumiseen asti.

Esiselvityksen perusteella Hyhkyn koulun molempien rakennusten perusparannuksen kustannusarvio on yhteensä noin 4,8 miljoonaa euroa.


Lisätietoja

Hankepäällikkö
Jarmo Viljakka
puhelin 040 806 4105
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki