Siirry sisältöön

Ilmanlaatu Tampereen keskustassa oli vuonna 2019 hyvä tai tyydyttävä valtaosan ajasta

Julkaistu 22.1.2020 9.36

Ilmanlaatu Tampereen keskustassa oli viime vuonna useimpina päivinä (85% vuoden päivistä) hyvä tai tyydyttävä ilmanlaatuindeksillä arvioituna. Epäpuhtauksien pitoisuudet eivät ylittäneet ilmanlaadulle annettuja ohje- tai raja-arvoja. Esimerkiksi liikenneympäristön ilmanlaatua seuraavalla Pirkankadulla ilmanlaatu oli hyvä tai vähintään tyydyttävä 311 päivänä. Huhtikuussa ilmanlaatu luokiteltiin huonoksi 10 päivänä katupölyn takia.

Talvinen Tampere-näkymä keskustan länsipuolella
 

Tampereella seurataan jatkuvatoimisesti ilman epäpuhtauksia neljällä mittausasemalla: Pirkankadulla, linja-autoasemalla, Kalevassa ja Epilässä. Mittausasemien jatkuvatoimisilla analysaattoreilla seurataan hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten, typen oksidien ja otsonin pitoisuutta. Näiden epäpuhtauksien pitoisuuksille on lainsäädännössä annettu ohje- tai raja-arvoja.

Lisäksi Pirkankadun ja Epilän mittausasemilla seurataan suuntaa-antavin mittauksin nanohiukkasten keuhkodeposoituvaa pinta-alaa (LDSA) ja lukumääräpitoisuutta (N). LDSA:lle ja hiukkasten lukumääräpitoisuudelle ei ole annettu ohje- eikä raja-arvoja. LDSA kuvaa nanohiukkasten pinta-alaa, joka kulkeutuu keuhkojen syvimpiin osiin. Pirkankadulla ja Epilässä nanohiukkasten pitoisuudet ovat olleet samaa luokkaa kuin pääkaupunkiseudulla todetut pitoisuudet.

–Ilmanlaatu Tampereella vuonna 2019 oli tavanomainen, keväällä katupöly heikensi yksittäisinä päivinä ilmanlaatua, mutta muulloin ongelmia ei juuri ollut, toteaa ympäristötarkastaja Ari Elsilä kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä.

Pylväskaavio hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylityksistä Tampereella
Hengitettävien hiukkasten pitoisuus ylitti tason 50 mikrogrammaa kuutiometrissä vuorokausikeskiarvona Pirkankadun mittausasemalla neljä kertaa ja Epilässä kuusi kertaa vuoden 2019 aikana. Asemakohtaisesti sallitaan 35 kpl ylityksiä kalenterivuodessa. Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja
Ari Elsilä
puhelin 050 521 5149


Kuvat Laura Vanzo (Tampere-näkymä)