Siirry sisältöön

Tampere selvitti ja arvioi asunnottomien määrää

Julkaistu 20.1.2020 16.22

Tampereen kaupunki laati arvion asunnottomien lukumäärästä osana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vuosittaista asunnottomuusselvitystä. Arvion mukaan asunnottomien määrä Tampereella on edelleen alhaisella tasolla verrattuna valtakunnalliseen kehitykseen. Asunnottomuuden arvioidaan kuitenkin lisääntyneen, mutta kymmenen vuoden takaisiin lukemiin verrattuna määrä on Tampereella puolittunut.

 

Marraskuun 15. päivä 2019 -tilanteesta tehdyssä tarkastelussa Tampereella arvioitiin olevan 323 yksinelävää asunnotonta, kun heitä oli vuotta aikaisemmin 230. Yksinelävistä asunnottomista 76 oli naista, alle 25-vuotiaita oli 72 ja maahanmuuttajataustaisia oli 48 henkilöä. Lisäksi asunnottomia perheitä oli 7.

Selvityksen mukaan pitkäaikaisasunnottomia oli 29. Edelliseen vuoteen verrattuna heitä oli yli puolet vähemmän. Pitkäaikaisasunnottomiksi laskettiin ARA:n ohjeen mukaisesti vain pitkittyneen asunnottomuuden lisäksi päihde-, mielenterveys- tai velkaongelman omaavat ja/tai hoidon piirissä olevat henkilöt.

Asunnottomuuden lisääntymiseen voi vaikuttaa muun muassa Tampereen voimakas väestönkasvu ja siitä aiheutuva asuntojen kysyntä sekä vuokratason nousu. Vuonna 2019 kaupungin väkiluku kasvoi noin 3000 asukkaalla.

– Viime vuonna valmistui 521 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, mutta emme saavuttaneet MAL 3-sopimuksen mukaista 570 asunnon tavoitetta. Tänä vuonna kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 580, kertoo asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä.

Hänen mukaansa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannon kasvuun vaikuttaa merkittävimmin kaupungin kohdentama tontinluovutus yleishyödyllisille rakennuttajille.

Kohtuuhintaisen vuokra-asuntorakentamisen lisäksi asunnottomuuden vähentämiseksi on tehty viime vuosina paljon muitakin toimenpiteitä. Muun muassa asumisneuvontaa on kehitetty, ja talousongelmiin on löydetty uusia keinoja, kuten esimerkiksi matalan kynnyksen talousneuvonta. Tukiasumisyksiköiden ohella yhä merkittävämmäksi on noussut kiinteä yhteistyö vuokra-asuntoja omistavien tahojen kanssa.

– Olemme myös kouluttaneet sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöä asumisen asioiden puheeksi ottamisessa, palvelujohtaja Maritta Närhi kertoo.

Asunnottomuuden vähentämiseksi tarvitaan edelleen uusia toimenpiteitä, ja kehitystyötä tehdään vuonna 2019 käynnistyneessä asunnottomuuden muutoslaboratoriossa. Muutoslaboratorioon ovat osallistuneet Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen kaupunki, kaupunkikonsernin vuokra-asuntoyhteisöt, Rikosseuraamuslaitos, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja kolmas sektori. Yhteistyö eri tahojen kanssa jatkuu tänäkin vuonna.

Vuosina 2016–2019 Tampere on ollut mukana valtion AUNE-ohjelmassa, jonka painopiste oli asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä. Lisäksi Tampere oli mukana ARA:n tukemassa Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeessa. Tampere on myös sitoutunut uuden hallitusohjelman mukaisen yhteistyöohjelman laatimiseen asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä.


Lisätietoja

Asunto- ja kehityspäällikkö
Auli Heinävä
puhelin 040 800 7391
sähköposti [email protected]

Palvelujohtaja
Maritta Närhi
puhelin 050 320 6325
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell

Kuvat Veli-Matti Lahdenniemi