Siirry sisältöön

Tampere pyrkii vähentämään siirtoviivemaksuja uusilla toimenpiteillä

Julkaistu 20.1.2020 16.04

Tampereen kaupunginhallitus käsitteli 20.1.2020 toimenpiteitä, joiden avulla vähennetään erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksuja ja kehitetään ikäihmisten palveluketjua.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti joulukuussa 2019 ottaa erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksun käyttöön 1.1.2020 alkaen. Siirtoviivemaksua peritään, jos potilaan hoito erikoissairaanhoidon vuodeosastolla pitkittyy jatkohoitopaikan puuttumisen vuoksi. Joulukuun 2019 jonotilanteen perusteella voidaan arvioida, että tänä vuonna Tampereen kaupungille maksuista kertyisi noin 5 miljoonan euron kustannus. Tampereen kaupunki pyrkii minimoimaan maksuja järjestelemällä perusterveydenhuollon sekä ikäihmisten palvelujen toimintoja.

Rauhaniemen sairaalan yksi perusterveydenhuollon vuodeosasto siirrettiin 15.1.2020 Hatanpään sairaalaan. Vuodeosaston on tarkoitus toimia akuuttiosastona, jonne siirretään pääosa erikoissairaanhoidosta tulevista jatkohoitopotilaista. Akuuttiosastona toimiminen edellyttää osaston lääkäriresurssin ja hoitajamitoituksen lisäämistä.

Siirtoviivemaksujen vähentämiseen pyritään myös Hatanpään sairaalassa toimivan kuntoutus- ja arviointiosasto ARVOn käyttöastetta nostamalla sekä hyödyntämällä Koukkuniemen vanhainkodin joustopaikkoja. Lisäksi lisätään tehostetun palveluasumisen paikkoja sekä Tammenlehvän jatkokuntoutuspaikkoja. Kotiutusten nopeuttamiseksi kaikki erikoissairaanhoidosta tapahtuvat kotiutukset ilmoitetaan yhteen keskitettyyn puhelinnumeroon.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on myös avattu keskustelu yhden Hatanpään sairaalan erikoissairaanhoidon osaston mahdollisesta sulkemisesta ja korvaamisesta uudella perusterveydenhuollon vuodeosastolla. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on aloitettu neuvottelut yleislääketieteen ja geriatrian osastojen mahdollisesta palauttamisesta osaksi Tampereen kaupungin toimintoja.

- Kun siirtoviivemaksut olivat edellisen kerran käytössä, näillä Hatanpään sairaalan osastoilla oli merkittävä rooli maksujen hallinnassa. Osastot siirtyivät kaupungilta sairaanhoitopiirille Hasa-Tays-integraatiossa. Mahdollinen muutos edellyttää asiasta sopimista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ja yhteistoimintamenettelyä, joten siirto toteutuu aikaisintaan syksyllä 2020, sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Taru Kuosmanen sanoo.

Ikäihmisten hoitoketjujen kehittäminen vähensi osastohoidon tarvetta

Viime vuonna erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttö vähentyi 7,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämä vastaa noin kahden erikoissairaanhoidon vuodeosaston kapasiteettia. Erikoisairaanhoidon avohoitokontaktien määrä kasvoi 6,2 prosenttia, mutta varsinaisten potilaskäyntien määrä kasvoi 2,2 prosenttia. Tamperelaisten Acuta-käynnit sen sijaan vähenivät 2,3 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna, mikä johtui erityisesti kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden vähentyneistä käynneistä.

Vuodeosastonhoidon ja päivystyksen käytön vähentämiseen on vaikuttanut erityisesti ikäihmisten hoitoketjun kehittäminen. Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden päivystyskäynnit ja päivystyskäyntejä seuraavat erikoissairaanhoidon hoitojaksot vähentyivät vuoteen 2018 verrattuna. Lisäksi tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämisen myötä jonotilanne ympärivuorokautiseen hoivaan ja jatkokuntoutukseen oli kesällä 2019 poikkeuksellisen hyvällä tasolla mahdollistaen hoitoketjujen sujuvan toiminnan.

Ikäihmisten palveluketjujen kehittämistä jatketaan vuoden 2020 aikana useilla toimenpiteillä. Tammenlehvään lisätään kuusi jatkokuntoutuspaikkaa ja tehostettuun palveluasumiseen avataan alkuvuoden aikana noin 100 uutta paikkaa, joiden käyttöönoton aikataulu riippuu viranomaisluvista ja tuottajien resurssitilanteesta. Kotiuttamisen edellytyksiä parannetaan lisäämällä kotihoitoon 20 lähihoitajan, seitsemän sairaanhoitajan ja kahden vastaavan sairaanhoitajan vakanssia. Digitaalisten palvelujen, kuten etäseurannan ja lääkeautomaattien käyttöä laajennetaan. Myös kotona tapahtuvaa kuntoutusta vahvistetaan kuuden fysioterapeutin ja kolmen toimintaterapeutin lisäyksellä. Kotona tapahtuvaa voimaharjoittelua kokeillaan ja kuvapuhelimien avulla toteutettavaa etäkuntoutusta kehitetään edelleen.

Oikean hoitopaikan löytymisen nopeuttamiseksi ikäihmisten asumiseen lisätään yksi asiakasohjaaja ja kotihoidon asiakasohjaukseen kaksi asiakasohjaajaa. Tammikuussa aloitti työnsä terveydenhuollon erityisasiantuntija, joka kehittää palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa. Muistikoordinaattori-, haava-, mobiilihoitaja- ja kotilääkäritoimintojen sekä allergikkojen siedätyshoito siirtyvät sairaanhoitopiiriltä kaupungin toiminnoiksi helmikuussa. Tämä vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta.


Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki