Siirry sisältöön

Vihiojan ja ympäristön viheralueen kunnostuksella tuetaan hauen lisääntymistä

Julkaistu 20.1.2020 10.38

Vihiojaa ja sitä reunustavaa Vihiojanpuistoa kunnostetaan hauen ja muiden kalojen lisääntymisolojen parantamiseksi Hatanpään valtatien ja Koivistonkylän välisellä alueella. Puro virtaa lähellä Lahdenperänkatua tällä osuudella. Puron ja Vihiojanpuiston kunnostussuunnitelma on nähtävänä ja kommentoitavana 20.1.-3.2.2020 verkossa www.tampere.fi/puistosuunnitelmat.

Puro-osuus Vihiojassa
 

Kunnostuksella parannetaan myös alueen virkistyskäyttöarvoja sekä palautetaan oikaistu uoma alkuperäiseen linjaukseen monimuotoisemman virtavesiympäristön aikaansaamiseksi. Kunnostustoimilla hillitään uoman eroosiota ja kiintoaineksen kulkeutumista.

Rantaperkiön osuudella, Hatanpään valtatien ja Lahdenperänkadun kulmauksessa olevassa Plinkintorpanpuistossa Vihiojan uomaa ei muokata. Kalan nousu Pyhäjärvestä ja Vihilahdesta turvataan lisäämällä uoman varjostusta puiden istutuksella. Junaradan itäpuolella uomaan rakennetaan kiveyksiä ja sen varrelle istutetaan lisää puita.

Vihiojan yhteyteen rakennetaan haukikosteikko

Taatalassa Vihioja virtaa Lahdenperänkadun eteläpuolella. Tälle osuudelle on suunniteltu vanhojen uomaosuuksien palauttamista, sillä Vihiojaa on aiemmin suoristettu ja siirretty lähemmäs Lahdenperänkatua. Uoman yhteyteen rakennetaan myös haukikosteikko hauen ja muiden kalojen lisääntymisalueeksi. Haukikosteikon ja puron äärelle pääsee nykyiseltä puistokäytävältä uutta, rakennettavaa polkuyhteyttä pitkin. Taatalan osuudelle Vihiojanpuistoon rakennetaan toinenkin uusi polkuyhteys pitkospuineen.

Veden palauttaminen vanhaan uomalinjaan ei edellytä isoja kaivutöitä, ja kaivettavat maamassat jäävät vähäisiksi. Ne hyödynnetään vanhan uoman täytöissä ja alueen muotoilussa.

Vanhaa Vihiojan uomaa ei palauteta Koivistonkylän osuudella maakaasulinjan vuoksi. Tällä osuudella uomaa kynnystetään ja kivetään paikoin luonnonkivilla ja soralla. Uomaan asetetaan myös puun runkoja kivettyihin kohtiin luomaan monipuolisempia virtausoloja sekä tarjoamaan suoja- ja levähdyspaikkoja vesieliöille.

Aloite purokunnostukseen on tullut alueen kalastajilta ja suojeluyhdistyksiltä. Suunnittelua varten on selvitetty alueen luontoarvot.

Uomaa on tarkoitus kunnostaa luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmin. Kunnostustoimet on tarkoitus käynnistää jo tänä vuonna.

Vihiojaa Lahdenperänkadun varrella
Vihiojan linjausta on aikoinaan suoristettu. Kunnostuksessa sen linjausta palautetaan osin entiselleen, ja se muutetaan myös puromaisemmaksi. (ylempi kuva)

Lisätietoja

Tampereen kaupunki:
Projektisuunnittelija
Salla Leppänen
puhelin 044 423 5406
sähköposti [email protected]


Ramboll:
Projektipäällikkö
Marja Valtanen
puhelin 040 543 5090


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Ramboll