Siirry sisältöön

Tukea vanhenemiseen -suunnitelma painottaa ikääntyneen ihmisen toimijuutta

Julkaistu 16.1.2020 18.42

Tampereen kaupunki on laatinut suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosille 2020 - 2023. Tukea vanhenemiseen -suunnitelma perustuu Tampere - sinulle paras -kaupunkistrategian tavoitteisiin, joista keskeisimpiä ikäihmisten näkökulmasta ovat ennaltaehkäisy, yhteisöllisyys ja osallisuus, kumppanuus sekä asiakaskokemus. Suunnitelmassa painotetaan ikääntyvän ihmisen olevan toimija, ei toiminnan kohde.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta käsitteli suunnitelmaa 16.1.2020. Seuraavaksi suunnitelma menee kaupunginhallitukseen ja sen jälkeen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Suunnitelman tavoitteena on ikäystävällinen yhteiskunta, jossa ikäihmisillä on mahdollisuus jatkaa omanlaistaan elämää, vaikka toimintakyky heikkenisikin. Ikäihmiset ovat oman arkensa ja elämänsä parhaita asiantuntijoita ja heillä on oltava mahdollisuuksia kehittää omia nykyisiä ja tulevia palveluitansa. Tätä kaupunki ei pysty toteuttamaan yksin vaan siihen tarvitaan kumppaneita yhdistyksistä ja yrityksistä.

Suunnitelmassa kuvataan Tampereen kaupungin ikääntyvän tueksi järjestämien palvelujen ja toiminnan suunnitelma seuraavaksi kolmeksi vuodeksi sekä miten palveluja ohjataan ja valvontaa. Erityisesti esille nousee neuvonnan ja ohjauksen tärkeä rooli ennaltaehkäisyn ja toimintakyvyn ylläpidon kannalta.

Suunnitelmaan on koottu kotona asumista tukevaa toimintaa harrastusmahdollisuuksista kotihoitoon. Myös asumispalvelut on esitelty kattavasti. Tampereen kaupunki haluaa kehittää alueidensa ikäystävällisyyttä yhdessä asukkaiden, toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Uudella palvelukortteli-konseptilla toteutettavien asuinalueiden tavoitteena on mahdollistaa asukkaiden asuminen samalla alueella koko elinkaaren ajan tarjoamalla esteetön lähiympäristö ja monimuotoiset ja sujuvat palvelut asuinalueella. Ensimmäisenä palvelukorttelikonseptia kokeillaan Taatalassa ja Kaukaharjulla.

Ikääntyvien ihmisten ääni kuuluu muun muassa vanhusneuvoston, asiakasraatien ja asiakastyytyväisyyskyselyjen kautta. Kotihoidossa tai asumispalveluissa olevan vanhuksen kanssa täytetään Elämän puu -juliste, joka tuo näkyväksi hänen haaveensa, toiveensa, tärkeät asiat hänen elämänsä varrelta, mieltymyksensä sekä seikat, joista hän ei pidä. Elämän puu liitetään asiakkaan potilastietoihin, jolloin se kulkee vanhuksen mukana myös hoitopaikan vaihtuessa. Elämän puusta on tullut tärkeä osa hoidon suunnittelua ja myös useat muut kunnat ovat Tampereen jälkeen ottaneet Elämän puun käyttöön omassa toiminnassaan.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttää suunnitelman laatimista. Nyt laadittu suunnitelma on järjestyksessään toinen.


Lisätietoja

Ikäihmisten palvelut
Palvelujohtaja
Mari Patronen
puhelin 040 801 6008
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala