Siirry sisältöön

Elinvoima- ja osaamislautakunta myönsi nuorisotakuuavustuksia

Julkaistu 15.1.2020 18.37

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 15.1.2020 nuorisotakuuavustusten myöntämisestä. Lautakunta jakoi nuorisotakuuavustuksina eri yhteisöille yhteensä 225 000 euroa.

Vuoden 2020 nuorisotakuuavustukset olivat haettavina 1.11.–13.12.2019. Hakemuksia tuli yhteensä 15 eri yhteisöltä.

Avustukset myönnettiin seuraavasti:

- Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry 25 000 euroa
- Silta-Valmennus ry 28 000 euroa
- Pakolaisnuorten tuki ry 26 000 euroa
- Pirkanmaan Elokuvakeskus ry 27 000 euroa
- YAD Youth Against Drugs ry 14 000 euroa
- Sopimusvuori ry 25 000 euroa
- Valovalmennusyhdistys ry 25 000 euroa
- Rientolan Setlementti ry 27 000 euroa
- Pirkanmaan Kaarikoirat ry 28 000 euroa

Tampereen kaupungin nuorisotakuuavustusta voidaan myöntää toimintaan, joka edistää koulutuksen tai työvoiman ulkopuolella olevien tamperelaisten nuorten työllisyyttä ja ammattitaitoa sekä vahvistaa osallisuutta ja mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. Avustettavan toiminnan tulee olla Tampereen strategian 2030 mukaista.

Nuorisotakuuavustuksia myönnetään ensisijaisesti kolmannen sektorin hankkeisiin. Avustus voi toimia hankkeiden siemenrahoituksena tai perusrahoituksena uusien nuorisotakuuta toteuttavien palvelujen kehittämiseen ja pilotointiin. Avustusta ei ole tarkoitettu toiminnan jatkuvaan rahoittamiseen, eikä olemassa olevan toiminnan rahoittamiseen.

Hankkeen tulee täydentää julkista palvelutarjontaa ja palvella nuoria matalalla kynnyksellä. Toiminta tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen ja Nuorten talo Ohjaamon kanssa.

Avustukset kohdennetaan hakemuksiin, jotka parhaiten täydentävät nuorten työllisyyspalveluja ja Ohjaamon toimintaa. Valintaperusteina ovat myös uutuusarvo ja toimintojen monimuotoisuus. Avustettavat toiminnat sisältävät mm. työpajatoimintaa, arjen tukea, vapaa-ajantoimintaa sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten tukemista. Lisäksi on otettu huomioon järjestöjen yhteistyömahdollisuudet ja mahdollisuus kaupunginosatoimintaan. Avustushakemukset on käsitelty Ohjaamon kehittäjänuorten kanssa 19.12.2019.

Avustettavilla toiminnoilla on mahdollista tavoittaa yhteensä useita satoja nuoria vuoden 2020 aikana. Suurin osa avustettavista toiminnoista tarjoaa palvelua noin 30-60 nuorelle vuoden aikana. Samalla yhteisöt kehittävät ja kokeilevat uusia toimintamalleja.


Lisätietoja

Työllisyysjohtaja
Regina Saari
puhelin 050 346 9603
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen