Siirry sisältöön

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti vuoden 2020 kumppanuusavustuksista

Julkaistu 15.1.2020 18.36

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 15.5.2020 kumppanuusavustuksista vuodelle 2020. Kumppanuusavustuksina jaettiin yhteensä noin 1,019 miljoonaa euroa.

Elinvoima- ja osaamislautakunta päättää kumppanuusavustuksista vuosittain tammikuussa. Kumppanuusavustus on vuonna 2016 käyttöön otettu avustusmuoto, jolla korvattiin lautakuntien aiemmat pysyväisavustukset tai pysyväisluonteisesti myönnetyt avustukset.

– Kumppanuusavustusten avulla Tampere edistää tehokkaasti niin työllisyyttä, koulutusta, matkailua kuin monenlaista tapahtumatoimintaakin. Näistä veto- ja pitovoiman aineksista haluamme pitää kiinni, toteaa apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Kumppanuusavustuksia myönnettiin seuraavasti:

TITRY ry 471 000 euroa. TITRY ry tarjoaa osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille työsuhteisia työpaikkoja sekä työkokeilu-, työharjoittelu- ja työvalmennuspaikkoja koneistamossa, ompelimossa ja verkkokaupan lähetyspalvelussa ja palvelupakkaamossa. Tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien työllistymistä ja ammatillista kuntoutumista.

Etappi ry 123 124,16 euroa. Etappi työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä työpajatoiminnassa ja tarjoaa työttömille myös yksilöohjausta, työhönvalmennusta ja terveyskartoituksia.

Tampereen Kesäyliopistoyhdistys ry 120 000 euroa. Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta ja muuta ammatillisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta, mukaan lukien ikääntyvien yliopistokoulutus ja maahanmuuttajakoulutus.

Tampereen matkailuoppaat ry 6 000 euroa. Yhdistys markkinoi Tampereen kaupunkia järjestämällä linja-auto- ja kävelykierroksia kaupungissa vieraileville matkailijaryhmille useilla eri kielillä. Yhdistyksellä on 38 auktorisoitua matkaopasta.

Suomen Musiikki & Media -Tapahtumat S.M.M. Oy 15 000 euroa. Musiikki- ja media-alan ammattilaistapahtuma Musiikki & Media kokoaa Tampereelle kattavasti alan kotimaiset toimijat ja houkuttelee kansainvälisellä seminaariosuudellaan paikalle myös kansainvälisiä ammattilaisia.

Opiskelijan Tampere ry 20 000 euroa. Tampereen vetovoiman kasvattaminen Suomen suosituimpana opiskelijakaupunkina on yksi kaupunkistrategian painopisteistä. Opiskelijan Tampere ry on keskeinen yhteistyökumppani opiskelijayhteistyön toteuttamisessa ja kansainvälisten opiskelijoiden integroimisessa alueelle. Avustusta käytetään muun muassa tapahtumatoimintaan, kuten vuonna 2018 ensimmäistä kertaa järjestettyyn SyysFest -tapahtumaan sekä osallistumiseen Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumaan ja Studia-messuille. Tapahtumissa yhdistyksen tehtävänä on tuoda esiin Tampereen opiskelijaystävällisyyttä.

Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry 30 000 euroa. Pirfest ry on 37 kulttuurifestivaalin verkosto, jonka tehtävänä on edistää maakunnan festivaalien toimintaedellytyksiä. Yhdistys panostaa erityisesti kumppanuuksien kehittämiseen.

Tampereen yliopisto, ympäristökasvatus 80 000 euroa/vuosi, kolmen vuoden ajalle. Avustus myönnetään kasvatustieteiden tiedekuntaan sijoittuvaan ympäristökasvatuksen professuuriin, jonka myötä vahvistetaan ympäristö- ja kestävyystietoisuuden asemaa ja kestävää kehitystä. Tampereen kaupunki osallistuu lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti professuurin rahoitukseen vuosina 2019–2021 yhteensä 240 000 eurolla ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain talousarviossaan tarvittavan määrärahan.

Tampereen yliopisto, yritysoikeus 30 000 euroa/vuosi, kolmen vuoden ajalle. Avustus myönnetään Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaan sijoittuvan yritysoikeuden apulaisprofessuurin rahoittamiseen, mikä vahvistaa yliopistossa tehtävää, kuntaomisteisten osakeyhtiöiden hyvään hallinnointiin liittyvää tutkimusta. Tampereen kaupunki osallistuu lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti professuurin rahoitukseen vuosina 2019–2021 yhteensä 90 000 eurolla ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain talousarviossaan tarvittavan määrärahan.

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry 34 000 euroa kansainvälisen Mindtrek-teknologiakonferenssin järjestämiseen ja valmisteluihin. Mindtrekissä yhdistyvät avoimet tietojärjestelmät, tulevaisuuden teknologiat ja älykkäät kaupunkiratkaisut. Konferenssi tuo Tampereelle laajasti kansainvälisiä osallistujia ja yrityksiä.

Tribe ry 90 000 euroa. Vuonna 2017 perustettu yhdistys on kaupungin keskeinen kumppani startup -ekosysteemien kehittämistyössä. Yritysten synnyn ja kasvun tukeminen vaikuttavalla elinkeinopolitiikalla on yksi kaupunkistrategian valtuustokauden tavoitteista.


Lisätietoja

Kilpailukykyjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäki
puhelin 040 639 7701
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen