Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki ottaa viherkerroinmenetelmän laajempaan käyttöön

Julkaistu 14.1.2020 13.21

Tampereen kaupunki ottaa viherkerroinmenetelmän laajempaan käyttöön siihen soveltuvissa asemakaavoissa tämän vuoden alusta lähtien. Viherkerroinmenetelmä on ekologinen suunnittelutyökalu tonttien viherpinta-alan arviointiin. Menetelmää käytetään esimerkiksi silloin, kun kaavoitetaan tiiviitä asuinalueita tai kouluja ja päiväkoteja, joissa ulkoilu on keskeistä, tai kun suunnittelualueella on luontoarvoja. Tavoitteena on saada aikaan vihreitä ja viihtyisiä pihoja. Viherpinta-ala auttaa myös pihojen hulevesien hallinnassa.

Näkymä Tampereen keskustaan, etualalla paloasema ja hotelli Tammer
 

Asemakaavavaiheessa tehdään pihasuunnitelma ja karkea viherkertoimen koelaskenta, jossa tarkistetaan viherkertoimen tavoitetaso ja siihen pääseminen. Varsinainen pihasuunnitelma ja viherkerroinlaskelma tehdään rakennuslupavaiheessa.

Tontille asetetaan viherkerrointavoitetaso, jonka pihasuunnittelija voi joustavasti täyttää käyttämällä erilaisia viherelementtejä, kuten nykyistä ja istutettavaa kasvillisuutta, hulevesirakenteita ja erilaisia pinnoitteita. Viherkerroinmenetelmässä huomioidaan eri viherelementtien ekologisuus, toiminnallisuus, maisema-arvo ja kunnossapito.

Tampereen viherkerrointyökalua pilotoitiin neljässä asemakaavassa viime vuoden aikana. Kokemukset työkalun käytöstä olivat hyviä. Excel -pohjaisen työkalun käyttö oli helppoa, ja pihasuunnittelu kytkeytyi työkalulla osaksi muuta suunnitteluprosessia. Työkalu auttoi huomioimaan pihan viihtyisyyden ja turvallisuuden sekä riittävän väljyyden ja vehreyden merkitystä.

Suomessa viherkerrointa käytetään muun muassa Helsingissä, Vantaalla, Turussa ja Jyväskylässä.

Viherkerrointaulukko ja muu aineisto löytyvät Tampereen dataportaalista:


Lisätietoja

Kaupunginpuutarhuri
Timo Koski
puhelin 050 345 7568

Ympäristöasiantuntija
Antonia Sucksdorff-Selkämaa
puhelin 0400 938 009


Teksti Antonia Sucksdorff-Selkämaa, Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Laura Vanzo